Slatkovodna ekologija - i dalje je...

Znanstvenici PMF-a su sudjelovali u izradi važne monografije iz područja slatkovodne ekologije malih vodnih tijela

U suradnji s eminentnim stručnjacima iz područja slatkovodne ekologije zapadnog Balkana, niz autora s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu je iznjedrio izuzetno vrijedan prilog razumijevanju ekologije malih vodnih tijela koja su u rizičnoj skupini staništa na području Sredozemlja. Mala vodna tijela uključuju potoke, izvore, kanale, lokve, bare i td.
Ovi ekosustavi ključni su za održavanje biološke raznolikosti voda na kopnu. To se posebno odnosi na dinarski krš, gdje su ova vodna tijela često i jedina. Međutim, unatoč njihovoj važnosti, bjehu tradicijski zanemarena i zanemarivana.
Ova knjiga uključuje podatke o raznolikim vidovima istraživanja ovih važnih staništa.
Cilj ovog poduhvata je da približi izazove i recentne rezultate u istraživanju i zaštiti malih vodnih tijela, kako stručnjacima tako i javnosti i tijelima upravljanja vodnim resursima.

 

Urednički tim:

Prof. dr. sc. Vladimir Pešić, Univerzitet Crna Gore 

Izv. prof. dr sc. Đurađ Milošević, Univerzitet u Nišu 

Izv. prof. dr. sc. Marko Miliša, Sveučilište u Zagrebu

Poveznica: https://www.springer.com/gp/book/9783030864774


Promocije:

Prva promocija ovog izdanja bit će u sklopu 10. Međunarodnog simpozija ekologa Crne Gore (ISEM10-Virtual Conference) http://www.ecologicamontenegrina.me/isem10hybridconference

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti