Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Plankton slatkih voda (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Šifra: 196199
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Maria Špoljar
prof. dr. sc. Marija Gligora Udovič
Izvođači: prof. dr. sc. Marija Gligora Udovič - Vježbe u praktikumu
prof. dr. sc. Maria Špoljar - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA
1. Integrirati i vrednovati abiotičke i biotičke čimbenike u plitkim i dubokim jezerima.
2. Kritički prosuditi i pravilno primijeniti metode u istraživanjima planktona na terenu i u laboratoriju.
3. Primijeniti računalne programe (Primer, Omnidia, Statistica, TIDHR)u obraditi rezultata
4. Vrednovati rezultate provedenih istraživanja ili eksperimenta u svrhu procjene stupnja trofije/saprobnosti/ekološkog stanja vodenog ekosustava, sezonske dinamike planktona te njegove uloge u hranidbenim lancima.
5. Predložiti moguće mjere zaštite ili smanjenja eutrofikacije.

SADRŽAJ PREDAVANJA

1. PREDAVANJE Metode istraživanja planktona (uzorkovanje, konzerviranje), metode obrade i analize sakupljenog materijala.
2-3. PREDAVANJE Ekološka uvjetovanost, abiotički čimbenici i biotičke odrednice sastava i prostornog rasporeda planktona (temperatura, svjetlo, kemijska stratifikacija, izvori hrane, kompeticija, predatorski pritisak) u plitkim i dubokim jezerima.
4-5. PREDAVANJE Kruženje hranjivih tvari, fotosinteza, primarna produkcija, sekundarna produkcija. Eutrofikacija.
6. PREDAVANJE Raznolikost, brojnost, biomasa, sezonska dinamika planktona.
7. PREDAVANJE Omjer produkcije i biomase, veličinska struktura i specifičnosti prostornog i sezonskog rasporeda.
8-9. PREDAVANJE Alge kao indikatori stupnja trofije/saprobnosti i procjena ekološkog stanja.
10. PREDAVANJE Uvjetovanost brojnosti, biomase i raznolikosti zooplanktona: Protozoa, Rotifera, Crustacea. Indikatorska uloga zooplanktona.
11. PREDAVANJE Long-term promjene raznolikosti, brojnosti i biomase planktona
12. PREDAVANJE Izvori hrane. Trofičke skupine zooplanktona: mikrofiltratori, makrofiltratori, predatori.
13. PREDAVANJE Bottom-up i top-down čimbenici regulacije planktona
14. PREDAVANJE Horizontalna i vertikalna raspodjela, dnevno-noćne migracije planktona.
15. PREDAVANJE Laboratorijska istraživanja planktona (N:P omjer, P:B omjer, stope rasta, filtracije i ingestije)

PRAKTIKUMI
1-2. Terenski rad: sakupljanje planktonskih uzoraka na različitim lokalitetima,upoznavanje s radom mjernih instrumenata i mjerenje osnovnih abiotičkih i morfometrijskih obilježja stajaćica.
2-3. Analiza hranjivih tvari i izvora hrane.
4-7. Obrada, kvalitativna i kvantitativna analiza uzoraka fitoplanktona, raspodjela prema indikatorskim skupinama.
8-11. Obrada, kvalitativna i kvantitativna analiza uzoraka zooplanktona, raspodjela prema funkcionalnim trofičkim skupinama i indikatorskim vrijednostima.
12-15. Izrada završnog rada: upisivanje podataka, analiza dobivenih kemijskih i biocenoloških podataka u računalnim programima.
Literatura:
  1. Sommer, U. (1992): Plankton Ecology. Succession in Plankton Communities. Springer Verlag, Berlin
  2. Kalff, J. (2002): Limnology. Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
  3. Suthers, M.I & D. Rissik (2009): Plankton: a guide to their ecology and monitoring for water quality / editors, Iain M. Suthers, David Rissik.. Collingwood, Vic. : CSIRO Publishing, Australia.
  4. Špoljar, M., Plenković-Moraj, A. (2013). Plankton slatkihvoda, PMF. Prezentacije predavanja i praktikuma na internetskim stranicama Biološkog odsjeka.
  5. Wetzel, R. G., Likens, G. E. (2000): Limnological Analyses. Springer, New York
  6. Laybourn-Parry, J. (1992): Protozoan Plankton Ecology. Chapmann & Hall, London
  7. Izbor iz limnoloških časopisa i internetskih stranica
2. semestar
Izborni predmeti - Redovni Studij - Ekologija i zaštite prirode
Termini konzultacija:

Obavijesti