Projektni tim

Nositelj projekta: Sandra Hudina, Docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Poveznice: 
https://www.pmf.unizg.hr/biol/sandra.hudina
https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Hudina
https://www.linkedin.com/in/sandra-hudina-5696278/

Silvija Černi, Docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Poveznice: 
https://www.pmf.unizg.hr/biol/silvija.cerni
https://www.researchgate.net/profile/Silvija_Cerni2

Maja Šrut, suradnica, Sveučilište u Innsbrucku, Austrija 
Poveznice:
https://www.uibk.ac.at/zoology/staff/srut/ 
https://www.researchgate.net/profile/Maja_Srut

Doktorand, TBD
Paula Dragičević, mag.exp.biol 
Ana Dobrović. mag. oecol.

Suradnici na projektu:
Ivana Maguire, Redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu https://www.pmf.unizg.hr/biol/ivana.maguire
https://www.researchgate.net/profile/Ivana_Maguire

Ana Bielen, Docent, Prehrambeno-Biotehnološki fakultet, Sveučilište u zagrebu 
http://www.pbf.unizg.hr/zavodi/zavod_za_biokemijsko_inzenjerstvo/laboratorij_za_biologiju_i_genetiku_mikroorganizama/ana_bielen 
https://www.researchgate.net/profile/Ana_Bielen

Ines Sviličić Petrić, Znanstveni suradnik, Institut Ruđer Bošković 
http://www.irb.hr/Ljudi/Ines-Svilicic-Petric 
https://www.researchgate.net/profile/Ines_Petric

Tin Klanjšček, voditelj Laboratorija za informatiku i modeliranje okoliša, Institut Ruđer Bošković http://www.irb.hr/Ljudi/Tin-Klanjscek
https://www.researchgate.net/profile/Tin_Klanjscek

Markus Rantala, Adjunct Professor, Biološki odsjek, Sveučilište Turku, Finska
http://users.utu.fi/mjranta/
https://www.researchgate.net/profile/Markus_Rantala