Preddiplomski i integrirani studij

Upis putem državne mature

Upis studenata u I. godinu PREDDIPLOMSKIH i INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG studija u ak. godinu 2021./ 2022.

 

 Uvjeti upisa za akad. god. 2021./2022. objavljeni su na mrežnoj stranici Postani student.

Informacije i termini upisa

 Upisi na preddiplomske studije i integrirani studij Biološkog odsjeka PMF-a odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr.
Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student

Važno 

Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

1.  Prijava za upis 

 Od 23. srpnja do 26. srpnja 2021. u 13 sati 

Kandidati trebaju učitati: 

  osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete 

 fotografiju vlastoručnog potpisa prema ovom primjeru (poželjno je koristiti crni flomaster debljine 0.7mm)

 fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice 

 potvrdu o ispisu, ako su prethodno već studirali

 potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više

  planirani početak obrade prijava je 26. srpnja 2021

2.Ispunjavanje osobnih podataka na Studomatu 

 Od 26. srpnja do 27. srpnja 2021. u 15 sati

U ovom koraku kandidati će na Studomatu (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a, koje će preuzeti u aplikaciji) u izborniku Podaci o studentu - Osobni podaci ispuniti osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka.  

3.Dostava potvrda o uplati upisnine i participacije u troškovima studija

 Od 26. do 28. srpnja 2021. u 15 sati

Za uplatu upisnine i/ili participacije nužno je koristiti podatke koje će kandidati dobiti u aplikaciji. 
Upisnina iznosi 350,00 kuna.
Kandidati, koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju, plaćaju participaciju u troškovima studija u iznosu od 8.400,00 kuna. Participacija se može platiti u cijelosti ili na tri rate po 2.800,00 kuna. 
Potvrde o uplatama potrebno je u roku od 24 sata, od zaprimanja podataka za plaćanje, učitati u aplikaciju za upise.

Nakon uspješno obavljenog upisnog procesa, potvrda o upisu moći će se preuzeti u sustavu e-Građani (koristeći za prijavu AAI korisničke podatke izdane od strane PMF-a), a Fakultet će zatražiti izdavanje studentskih iskaznica.
 

Pri preuzimanju iskaznice potrebno je predati:

 Kopiju svjedodžbe o državnoj maturi

 potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji

 ispisnicu (studenti koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju)

 potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja (studenti kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više)


Upiti oko upisa mogući su putem telefona 01/ 4877 737 (studentska referada) ili putem e-maila: referada@biol.pmf.hr

Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Dodatna učenikova postignuća

Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u sustav unose visoka učilišta, kojima je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze.
Za upis na preddiplomske studijske programe Biološkog odsjeka (preddiplomski sveučilišni studij Biologija, preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija i preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu) i integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija, smjer: nastavnički vrednuju se sljedeća dodatna učenikova postignuća u skladu s tekstom Natječaja:

 sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi S3 i S3++

 sudjelovanje u GLOBE natjecanju

 završena druga srednja škola

 položen treći strani jezik 

 istaknuti sportaši i vrhunski umjetnici

Status sportaša dokazuje se potvrdom Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih. Kao dokaz o poznavanju trećeg stranog jezika potrebno je priložiti međunarodno priznati certifikat, svjedodžbu ako je treći strani jezik učen u školi ili potvrdu Filozofskog fakulteta o poznavanju trećeg stranog jezika. Dokaz o završenoj drugoj srednjoj školi su svjedodžbe sva četiri razreda i maturalna svjedodžba.


Najkasnije do 2. srpnja 2021. odgovarajuće potvrde uz ispunjen Obrazac treba poslati preporučeno poštom na adresu:

BIOLOŠKI ODSJEK
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
(Ured za studente)
Rooseveltov trg 6
10000 Zagreb

 Ukoliko kandidati trebaju slati iste potvrde na više studijskih programa unutar PMF-a, ovjerene kopije potvrda dovoljno je poslati samo na adresu jednog povjerenstva za razredbeni postupak ili studentske referade unutar Fakulteta, dok na ostale mogu slati neovjerene kopije.
U slučaju slanja neovjerenih kopija u obrascu je potrebno navesti ime Odsjeka unutar PMF-a na koji su poslane ovjerene kopije.