Upisi u ljetni semestar akad. god. 2022./2023. - online

  Upisi studenata provodit će se od 13. do 26 veljače 2023. godine.

  Student upis obavlja isključivo putem Studomata.

  Tablica s izbornim predmetima s ograničenim brojem studenata biti će objavljena na webu najkasnije 8. 02.2023.

  Obavijest studentima koji u ljetnom semestru upisuju neku od Terenskih nastava na Biološkom odsjeku

   Popis izbornih predmeta s ograničenjem upisa i izbornih predmeta koji se neće održavati u ljetnom semestru ak. g. 2022./2023.

Student participira u troškovima potrebnim za realizaciju terenske nastave, a iznos participacije odredit će se u skladu s važećom Odlukom Fakultetskog vijeća PMF-a o organizaciji terenske nastave kojom se propisuje njezin maksimalni iznos od 132,72 EUR (1.000,00 kn).

21. siječnja 2023. stupio je na snagu Pravilnik o stručnoj praksi.
Prema članku 3. gore navedenog Pravilnika, a koji se osim na Stručnu praksu odnosi i na Laboratorijsku stručnu praksu kako je navedeno u članku 1. mogu upisati samo studenti 3. godine preddiplomskih studija, 1. i 2. god. diplomskih studija, te 3., 4. i 5. godine integriranih studija.
Molimo studente da ne upisuju kolegije LSP i SP ukoliko u ISVU sustavu nisu barem 3. godina preddiplomskih studija jer će nakon završetka upisa svim studentima nižih godina navedeni kolegiji biti obrisani.
 

PRIJE UPISA POTREBNO JE:

  podmiriti financijske obveze prema zaduženju navedenom u Studomatu.
  vratiti sve knjige u knjižnicu.
  provjeriti na Studomatu jesu li upisane ocjene iz SVIH položenih predmeta (iz ljetnog semestra prošle akademske godine).
Upis se ne smije obaviti dok ne budu upisane SVE ocjene.

Studenti koji plaćaju participaciju u troškovima studiranja u akAD. god. 2022./2023.

Uplatiti iznos participacije prema podatku koji se nalaze na Studomatu u Pregledu školarina. U jednoj transakciji dozvoljeno je uplatiti samo participaciju, ne i naknadu za molbe. Važno je da poziv na broj bude točan, jer u suprotnom uplata neće moći biti provedena.

  Podatci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208 

Svrha uplate Poziv na broj
Participacija u troškovima studija  - preddiplomski studij 503621-106-OiB studenta
Participacija u troškovima studija - integrirani studij 503627-106-OiB studenta
Participacija u troškovima studija - diplomski studij 503624-106-OiB studenta

 

  Uplata će biti vidljiva na Studomatu najranije dva dana nakon provedene transakcije u banci, a ukoliko uplata ne bude vidljiva i nakon sedam dana student je dužan poslati e-mail na upisi.referada@biol.pmf.hr s izvodom o plaćanju u privitku kako bismo riješili nastali problem.

  Uplatnicu nije potrebno slati na mail ukoliko je transakcija uredno provedena  
  Ne zaokruživati iznos, već je potrebno uplatiti točno prema iznosu u ISVU sustavu

Studenti koji svoj upis ne mogu obaviti u potpunosti putem Studomata zbog upisa kolegija iz drugih studijskih programa i slično trebaju poslati mail na: upisi.referada@biol.pmf.hr sa svoje e-mail adrese dodijeljene na Biološkom odsjeku i to u formi: 

  Predmet/subject e-maila: JMBAG - Ime i prezime 

  Izborni predmeti s drugog studijskog programa Biološkog odsjeka:
     Šifra i naziv predmeta, studij na kojem se taj predmet izvodi

  Za upis izbornog predmeta iz studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu potrebno je ispuniti Obrazac za horizontalnu mobilnost (obavezno ispuniti točke 1 - 3).

  Za upis Stručne prakse informacije dostupne na (https://www.pmf.unizg.hr/studenti/strucna_praksa/strucna_praksa)

  Za upis Laboratorijske stručne prakse informacije dostupne na (https://www.pmf.unizg.hr/biol/ured_za_studente/laboratorijska_strucna_praksa )

  Studentima koji imaju molbu (npr. treći upis kolegija) upis je moguć tek nakon što molba bude riješena.
     Obavijest o tome dobit će mailom.

Molbe (obrazac dostupan na webu) za ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta (jedan kolegij – jedna molba + uplata),  molbe za upis više od 35 ECTS bodova u semestru (samo za studente koji udovoljavaju čl. 21. Pravilnika o studiranju) i molbe za mirovanje studentskih obveza (obavezna potvrda nadležnog liječnika fakulteta) s potvrdom o uplati odgovarajuće naknade dostavljaju se e-mailom na adresu referada@biol.pmf.hr zaključno do četvrtka, 23. veljače 2023. godine do 14 sati.

  Sve molbe predane nakon navedenog roka neće se razmatrati.

  Podaci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja:  604060-106-OIB studenta
Opis: ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta  / molba za upis više od 35 ECTS bodova /mirovanje studentskih obveza
  Iznos: 13,27 € (100,00 kn) ne zaokruživati iznos usluge, već je potrebno uplatiti točno prema cjeniku

  Molimo da upis obavite u navedenom roku. Molba za naknadni upis kolegija u ljetnom semestru plaća se  53,09 € (400,00kn) ne zaokruživati iznos usluge, već je potrebno uplatiti točno prema cjeniku. 

V A Ž N O !


  Kontrola upisa:
Dva radna dana nakon obavljenog upisa student je dužan provjeriti jesu li svi željeni predmeti na upisnom listu. Ukoliko se predmeti ne vide na upisnom listu smatraju se neupisanima i student ih ne može slušati i polagati. O eventualnim nepravilnostima javiti na mail: upisi.referada@biol.pmf.hr

  Ponovno upisani kolegiji:
Svi studenti koji ponovo upisuju predmet (npr. zbog ne polaganja) obvezni su se prema članku 25. stavku 5. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima PMF-a javiti predmetnom nastavniku koji će im reći koje su njihove obveze prema predmetu.

  Upis ECTS-a u akad. godini za studente koji redovito savladavaju godine:
Izvod iz Pravilnika o studiranju:
Redoviti student u jednom semestru upisuje 25-35 ECTS bodova, sukladno studijskom programu.
Izvod iz Reda predavanja za studijske programe na Biološkom odsjeku:
U svakom semestru potrebno je upisati predmete koji godišnje donose 60 bodova iz grupe obveznih i izbornih predmeta (odnosi se na sve godine studija).