Upisi u zimski semestar akademske godine 2022./2023. - online

  Upisi studenata preddiplomskih, diplomskih i integriranog studija provodit će se od 19. rujna do 2. listopada 2022. godine.

  Student upis obavlja putem Studomata.

   Popis izbornih predmeta s ograničenjem upisa i izbornih predmeta koji se neće održavati u zimskom semestru ak. g. 2022./2023. 

  Izlog izbornih predmeta 


PRIJE UPISA POTREBNO JE:

  Provjeriti jesu li upisane ocjene iz SVIH položenih predmeta (po potrebi kontaktirati predmetnog nastavnika). Upis se NE provodi dok ne budu upisane SVE položene ocjene.
  Vratiti sve knjige u knjižnicu.
  Podmiriti sve financijske obveze za prethodnu akademsku godinu prema zaduženju koje je za studenta navedeno u Studomatu.
  Nakon obavljenog upisa putem Studomata svi studenti uplaćuju iznos od 150,00 kn (19,91 EUR) za troškove upisa te šalju potvrdu upisa elektroničkom poštom na: upisi.referada@biol.pmf.hr

U predmet/subject maila potrebno je napisati: JMBAG - Ime i prezime.
Potvrdu o izvršenoj uplati poslati kao privitak/attach.

 Podaci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208 
Poziv na broj: 604070-106-OIB studenta
Iznos: 150,00kn (19,91 EUR) 
Opis plaćanja: troškovi upisa

Studenti koji će plaćati participaciju u troškovima studiranja u ak. god. 2022./2023.


Zbog automatiziranog prijenosa podataka o uplatama u ISVU, važno je pridržavati se navedenog redoslijeda:
  Obaviti upis godine na Studomatu
  Uplatiti participaciju koristeći podatke za uplatu koji se nalaze na Studomatu u prozoru Pregled školarina. U jednoj transakciji dozvoljeno je uplatiti samo participaciju u troškovima studija (troškove upisa ili naknadu za molbu treba uplatiti zasebno).
Kako bi uplata bila provedena NUŽNO JE UPISATI TOČAN POZIV NA BROJ.

  Podatci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208 

Opis plaćanja  Poziv na broj
Participacija u troškovima studija  - preddiplomski studij 503621-106-OiB studenta
Participacija u troškovima studija - integrirani studij 503627-106-OiB studenta
Participacija u troškovima studija - diplomski studij 503624-106-OiB studenta

 

  Uplata će biti vidljiva na Studomatu najranije dva dana nakon provedene transakcije u banci i tek tada se može slati e-mail za potvrdu upisa.

NAPOMENE

Za upis tzv. Apsolventskog semestra studenti diplomskih studija koji studiraju najdulje dvije akademske godine i za studente integriranog studija koji studiraju najdulje pet godina a koji su položili sve ispite i ispunili sve studijske obveze osim polaganja diplomskog ispita, trebaju zbog oslobađanja plaćanja participacije podnijeti molbu za tzv. aps. sem. (bez uplate).  
Studenti u ovom slučaju upisuju godinu putem studomata i odabiru plaćanje školarine u jednoj rati.

  Molba za upis tzv. „Apsolventskog semestra“ šalje se u prilogu maila kojim se  potvrđuje upis.

  Studenti koji upisuju izborni predmet iz drugog studijskog programa Biološkog odsjeka trebaju u e-mailu kojim potvrđuju upis navesti predmete u formi:
  Predmeti s drugog studijskog programa:
  Šifra i naziv predmeta, studij na kojem se taj predmet izvodi
  Npr. 60247 Ornitologija, diplomski studij Ekologija i zaštita prirode
  za upis izbornog predmeta iz studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu treba se ispuniti Obrazac za horizontalnu mobilnost (obavezno ispuniti točke 1 - 3).

  Studentima koji su u prethodnoj akademskoj godini upisali barem jedan izborni predmet iz više godine sa svog studija STUDOMAT neće ponuditi upis predmeta iz iste izborne grupe (sadašnje više, a buduće tekuće nastavne godine), jer sustav smatra da je ta izborna grupa zadovoljena.

  UPUTE ZA UPIS:
  Upišite što možete preko studomata, makar samo godinu
  za potvrdu upisa na e-mail upisi.referada@biol.pmf.hr 
(predmet/subject e-maila: JMBAG - Ime i prezime) pošaljite popis predmeta koje želite upisati u formi:              
  Predmeti s mog studijskog programa:
  Šifra i naziv predmeta… Npr. 60247 Ornitologija
  Predmeti s drugih studijskih programa:
  Šifra i naziv predmeta, studij na kojem se taj predmet izvodi
  Obaviti postupak naveden na početku uputa

Studentima 5. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Biologija i kemija; smjer: nastavnički sustav će nuditi izborne kolegije nižih godina studija (ukoliko kvote izbornih kolegija nisu u potpunosti zadovoljene).

  UPUTE ZA UPIS:
  Upišite što možete preko studomata,
  za potvrdu upisa na e-mail upisi.referada@biol.pmf.hr (predmet/subject e-maila: JMBAG - Ime i prezime) pošaljite popis predmeta koje želite „obrisati“ u formi:              
Predmeti koje želim obrisati :
Šifra i naziv predmeta… Npr. 60247 Ornitologija            
  Obavite postupak naveden na početku uputa
 
  Studentima koji imaju molbu (npr. treći upis kolegija) upis je moguć tek nakon što molba bude riješena.

  Obavijest o tome dobit će mailom.

  Nakon upisa u novu akademsku godinu nije moguće tražiti mirovanje studija za prethodnu godinu/semestar.

  Svi studenti koji ne upišu semestar u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis semestra.

  Molba se plaća 400,00 kn (53,09 EUR)

V A Ž N O !


  Kontrola upisa:

Molimo studente da 2 radna dana od poslanog maila o upisu provjere da li je upis završen u cijelosti (provjeru treba izvršiti u ISVU sustavu) i izvrše kontrolu upisanih predmeta, te o eventualnim nepravilnostima obavijeste Ured za studente. 

  Ponovno upisani kolegiji:

Svi studenti koji ponovo upisuju predmet (npr. zbog ne polaganja) obvezni su se prema članku 25. stavku 5. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima PMF-a javiti predmetnom nastavniku koji će im reći koje su njihove obveze prema predmetu.
 

Upis ECTS-a u akad. godini za studente koji redovito savladavaju godine:

Izvod iz Pravilnika o studiranju:
Redoviti student u jednom semestru upisuje 25-35 ECTS bodova, sukladno studijskom
programu.
Izvod iz Reda predavanja za studijske programe na Biološkom odsjeku:
U svakom semestru potrebno je upisati predmete koji godišnje donose 60 bodova iz grupe obveznih i izbornih predmeta (odnosi se na sve godine studija).

ROKOVI ZA PREDAJU MOLBI


  Molbe (obrazac dostupan na webu) za ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta i molbe za upis više od 35 ECTS bodova u semestru (samo za studente koji udovoljavaju čl. 21. Pravilnika o studiranju) s potvrdom o uplati dostavljaju se e-mailom na adresu referada@biol.pmf.hr  zaključno do utorka, 27. rujna 2022. godine do 14 sati.

  Važno – jedan kolegij – jedna molba + uplata
  Molbe predane nakon navedenog roka NEĆE se razmatrati.

  PODACI ZA UPLATU:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja:  604060-106-OIB studenta
Opis: ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta
  Iznos: 100,00 kn (13,27 EUR)

Obavijest dostupna na: http://www.pmf.unizg.hr/biol/obavijesti_za_studente?@=1mhdj#news_96450
 

OD POČETKA RUJNA

  Molbe (obrazac dostupan na poveznici) za mirovanje studentskih obveza za akademsku godinu 2021./2022. predaju se zaključno do petka, 16. rujna 2022. godine na mail referade: referada@biol.pmf.hr
  Molbe predane nakon navedenog roka NEĆE se razmatrati.
  Uz molbu (obrazac dostupan na webu) potrebno je priložiti i medicinsku ili neku drugu dokumentaciju te izvršiti uplatu u iznos od 100,00 kn (13,27 EUR).

  PODACI ZA UPLATU:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja:  604060-106-OIB studenta
Opis: Reguliranje statusa mirovanja studentskih obveza