Česta pitanja

Povratak na popis pitanja

ČESTA STUDENTSKA PITANJA

Gdje se nalazi Ured za studente?

Ured za studente Biološkog odsjeka PMF-a nalazi se na Rooseveltovom trgu 6, prizemlje, prva vrata lijevo.

KARTA 

 

Natrag na vrh

Kada radi Ured za studente?

Ured za studente otvoren je za kontaktni rad sa studentima i strankama radnim danom od 12 do 14 sati.  
Studenti u Ured moraju dolaziti sa studentskom iskaznicom (iksicom).
 

Natrag na vrh

Zašto Ured za studente radi samo 2 sata kontaktno sa studentima?

Osim kontaktnog rada sa studentima referenti Ureda za studente odrađuju i opsežnu komunikaciju sa strankama preko e-maila te obavljaju mnoge druge administrativne poslove za koje koriste ostatak radnog vremena. 

Natrag na vrh

Što je AAI@EduHr?

AAI@EduHr je autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. 

Natrag na vrh

Što nudi AAI@EduHr (zašto je važan)?

 

 • korisnicima (pojedincima): jednostavno, sigurno i pouzdano korištenje svih resursa u sustavu AAI@EduHr uz pomoć jedinstvenog elektroničkog identiteta dobivenog na matičnoj ustanovi
 • matičnim ustanovama (davateljima elektroničkih identiteta): sigurno, pouzdano i efikasno upravljanje elektroničkim identitetima svojih djelatnika, suradnika i studenata kojima je bitno olakšano korištenje različitih mrežnih i mrežom dostupnih resursa, uz minimalnu administraciju
 • davateljima usluga/resursa: veću dostupnost i vidljivost usluge uz pojednostavljenu administraciju i standardiziran proces autentikacije i autorizacije korisnika.

Detalje o sustavu AAI@EduHR pročitajte OVDJE 
 

Natrag na vrh

Što je studentski intranet?  

Studentski intranet je odvojeni dio mrežne stranice Biološkog odsjeka koji studentima omogućava jednostavnu komunikaciju s nastavnicima na kolegijima koje su upisali te predstavlja mjesto na koje stižu najbitnije obavijesti vezane uz fakultet i studiranje. 

Za probleme sa studentskim intranetom treba se obratiti web administratorici Renati Horvat.

Natrag na vrh

Što je iksica?

Prema Pravilniku o studentskoj ispravi Studentska iskaznica (iksica) je javna isprava kojom se dokazuje status studenta. Osim toga, služi za ostvarenje povoljnije cijene prehrane u studentskom restoranu (menzi) za redovite studente. Na iksici je dostupna određena svota novaca koju uplaćuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja svakih 2 tjedna (oko 400-500 kn). Standardni obrok u menzi studenta će stoga stajati 6.50 kn, a s iksice se skida ostatak vrijednosti obroka. 
Više informacija o iksici dostupno je na stranici Sveučilišnog računskog centra:
  https://www.srce.unizg.hr/isak/studentska-iskaznica
  http://www.srce.unizg.hr/issp/

Natrag na vrh

Kada studenti 1. godine preddiplomskih i integriranog studija dobivaju iksice?

Obavijest o mjestu, datumu i vremenu preuzimanju iksica objavljuje se na internet stranicama Odsjeka sredinom mjeseca rujna. Iksice se najčešće preuzimaju na uvodnom predavanju krajem mjeseca rujna.
 

Natrag na vrh

Zašto mi iksica ne radi?

Iksice postaju aktivne 1. listopada, jer tada počinje akademska godina.   
Uvjeti i način ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu regulirano je Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Natrag na vrh

Zašto nemam subvencioniranu prehranu? 

Pravo na potporu ne ostvaruje:

 • student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;
 • student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine;
 • student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija
 • student koji je prešao vremenski okvir od dodatnih 12 mjeseci od propisanog trajanja preddiplomskog sveučilišnog (propisano trajanje studija je 3 godine) i diplomskog sveučilišnog studija (propisano trajanje studija je 2 godine)

Natrag na vrh

Što trebam napraviti za povećanje subvencije na iksici?

Donošenje potvrde o smještaju u Studentskom domu, studentu omogućava povećanje subvencije na iksici.

Natrag na vrh

Što trebam učiniti ako izgubim iksicu?

U slučaju gubitka iksice potrebno je ispuniti Zahtjev za izdavanje nove studentske iskaznice i izvršiti uplatu u iznosu od 50,00 kn na IBAN fakulteta te oglasiti studentsku iskaznicu nevažećom u Narodnim novinama.

Natrag na vrh

Što je JMBAG i čemu služi?

JMBAG je matični broj akademskog građana koji piše na iksici. Ustanova koja prva evidentira akademskog građana dodjeljuje osobi JMBAG.
Osoba zadržava nepromijenjen JMBAG do kraja života; čak i prilikom upisa na drugu visokoobrazovnu ustanovu ili ako je osoba upisana na više ustanova istovremeno. 
JMBAG se sastoji od 10 znamenki: prve četiri znamenke JMBAG-a određuju ustanovu visoke naobrazbe koja je dodijelila taj JMBAG.
Zadnjih šest brojeva je broj koji se dodjeljuje slijedno i određuje akademsku osobu unutar ustanove visoke naobrazbe.  

Natrag na vrh

Što je Studomat?

Studomat je modul Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) namijenjen studentima.
 

Natrag na vrh

Kada je Uvodno predavanje za studente 1. godine preddiplomskih i integriranog studija?

Obavijest o Uvodnom predavanju za studente 1. godine preddiplomskih i integriranog studija objavljuje se na internet stranicama Biološkog odsjeka sredinom mjeseca rujna. Uvodno predavanje održava se najčešće u zadnjem tjednu prije početka nastave.
 

Natrag na vrh

Gdje mogu provjeriti u kojem sam turnusu na praktikumu?

Studenti 1. godine preddiplomskih i integriranog studija podijeljeni su u turnuse za praktikume, a njihov raspored objavljuje se sredinom rujna na mrežnim stranicama Odsjeka
Za studente viših godina ne objavljuju se na mrežnim stranicama više popisi studenata po turnusima, nego nastavnici na prvom satu predavanja dogovaraju sa studentima turnuse.

Natrag na vrh

Kako i gdje mogu nabaviti potvrdu o upisu?

E-potvrda o statusu redovnog studenta može se dobiti putem sustava e-Građani (ili izravno na stranici ISSP).
Svi studenti imaju omogućenu prijavu u sustav e-Građani putem elektroničkog identiteta sustava AAI@EduHr.
Student nakon predaje i obrade zahtjeva, na svoje računalo preuzima potvrdu u PDF formatu.
Na Studomatu je od 15.3.2021. omogućena opcija Zahtjev za izdavanjem potvrda i prijepisa ocjena s elektroničkim pečatom.
Nakon obrade zahtjeva sustav potvrde šalje na službenu studentsku adresu elektroničke pošte. 
 

Natrag na vrh

Općenite informacije o akademskoj godini 

Svaka akademska godina sastoji se od zimskog i ljetnog semestra, a način studiranja je semestar za semestrom.
Semestar se sastoji od 15 tjedana predavanja, a unutar tog perioda je 1 tjedan izvanrednih ispitnih rokova.
Detalje izvođenja nastave na pojedinom predmetu studentima će nastavnik predstaviti na svom prvom predavanju. 

Tokom akademske godine održavaju se u trajanju od po 4 tjedna redoviti zimski, ljetni i jesenski ispitni rokovi. U akademskoj godini moguće je izaći najviše 4 puta na ispit iz jednog predmeta. Četvrti izlazak na ispit u jednom ciklusu polaže se pred povjerenstvom (komisijski ispit). Ne položeni predmet u nekoj akademskoj godini upisuje se ponovno u slijedećoj akademskoj godini. 

U svakom semestru upisuju se predmeti u ukupnom opterećenju od 25-35 ECTS bodova.
Predmet se može upisati ako su položeni preduvjeti koji su navedeni u Redu predavanja za svaki studijski program.
 

Natrag na vrh

Koliko puta mogu pristupiti pojedinom ispitu? 

U svakoj akademskoj godini ispitu iz istog kolegija se može pristupiti maksimalno 4 puta. Ispitu se tri puta regularno pristupa prijavom preko Studomata, a četvrti se put ispit polaže pred povjerenstvom (komisijski ispit). Ako se ispit padne i na drugom izlasku pred povjerenstvom, gubi se pravo studiranja na fakultetu.

Natrag na vrh

Kada i kako prijavljujem ispit pred povjerenstvom (komisijski ispit)?

Student koji izlazi na ispit 4. put u istom ciklusu (od zadnjeg upisa predmeta) i student koji izlazi na ispit 8. puta iz jednog predmeta, ispit prijavljuje isključivo putem obrasca za prijavu komisijskog ispita.

Ispunjen obrazac za prijavu komisijskog ispita potrebno je poslati najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka na e-mail Ureda za studente.

Natrag na vrh

Mogu li prijaviti/odjaviti ispit nakon isteka roka za prijavu/odjavu?

Nakon što prođu rokovi za prijavu i odjavu ispita u Studomatu, nije moguće prijaviti/odjaviti ispit. 
Nedolazak na ispit koji nije odjavljen, računa se kao pad. 

Natrag na vrh

Zašto ne mogu prijaviti ispit?

 

 • Kolegij je ponovo upisan pa se ispit ne može polagati u izvanrednom ispitnom roku (studeni ili travanj)
 • Kolegij je iz semestra koji još nije završio pa će se ispit moći prijaviti u zadnjem tjednu nastave 
 • Komisijski ispit se ne prijavljuje na Studomatu već putem obrasca

Natrag na vrh

Što trebam učiniti kada nakon položenog ispita ocjena nije vidljiva u Studomatu ili je pogrešno unesena?

Ukoliko  ocjena nije vidljiva na Studomatu premda je ispit položen (a dogovoreni rok za upis ocjene prošao), treba se javiti predmetnom nastavniku. 
U slučaju da je u Studomat unesena kriva ocjena, potrebno je što prije se javiti predmetnom nastavniku kako bi pokrenuo postupak ispravka pogreške.  

Natrag na vrh

Kako i kada upisujem višu godinu i ljetni semestar?

Upis više godine (zimskog semestra) obavlja se u rujnu, a upis ljetnog semestra obavlja se u veljači. 
Točan termin upisa, kao i upute o proceduri objavljuju se na mrežnoj stranici Odsjeka
Status studenta (prvi ili ponovni upis godine) u pojedinoj akademskoj godini određuje se na temelju ostvarenih ECTS bodova u trenutku upisa akademske godine u rujnu. 
Primjer: Ukoliko student npr. prve godine u rujnu ima položeno 44 ECTS boda i zbog toga je ostvario status studenta ponavljača prve godine, bez obzira na to što primjerice do veljače sakupi još 8 ECTS bodova, ne može mu se promijeniti status godine prilikom upisa u ljetni semestar. 

Natrag na vrh

Kako zadovoljiti uvjet za upis u višu godinu?

Uvjet za upis u višu godinu je dovoljan broj položenih ECTS bodova.
Broj ECTS bodova potrebnih za upis više godine je sljedeći:

 • Integrirani studij: 2.g./50, 3.g./110, 4.g./170 i 5.g./230 ECTS-a
 • Preddiplomski studij: 2.g./50, 3.g./110 ECTS-a
 • Diplomski studij: 2.g./50 ECTS-a

U bilo kojem drugom slučaju student upisuje ponavljanje godine. Kod ponavljanja godine (neslužbeni naziv „parcijala“) student ima pravo na upis predmeta iz više godine za koje je položio preduvjete te ponovno upisuje predmete koje nije položio u prethodnoj godini. Opterećenje u ECTS bodovima ne smije preći 35 po semestru. 
Ako je u tekućoj akademskoj godini ostvareno manje od 30 ECTS-a prilikom upisa u slijedeću akademsku godinu student plaća participaciju u iznosu od 8400,00 kn. U Studomatu je moguće izabrati opciju plaćanja na jednu, dvije ili tri rate.
Ako student u dvije uzastopne godine ne ostvari minimalno 35 ECTS bodova, gubi status studenta.

Natrag na vrh

Koliko plaćam školarinu? 

Plaćanje ovisi o broju ECTS bodova koje je student stekao u prethodnoj akademskoj godini. 

 • Ako je u prethodnoj ak. god. ostvareno 55 i više ECTS bodova – ne plaća se školarina 
 • Ako je u prethodnoj ak. god. ostvareno 30-54 ECTS bodova, plaća se zbroj nepoloženih ECTS bodova (1 bod = 140 kn)
 • Ako je u prethodnoj ak. god. ostvareno 0-29 ECTS bodova, plaća se 8400 kn

Natrag na vrh

Tko može besplatno upisati tzv. „apsolventski“ semestar?

Upis tzv. „apsolventskog“ semestra bez participacije u troškovima studija mogu upisati studenti diplomskih studija koji studiraju najdulje dvije akademske godine i studenti integriranog studija koji studiraju najdulje pet godina, a koji su položili sve ispite i ispunili sve studijske obveze osim polaganja diplomskog ispita. Ukoliko student koji ostvari to pravo, ne diplomira do kraja veljače, morat će naknadno participirati u troškovima studija.  
Više o tome pročitajte OVDJE.
 

Natrag na vrh

Moraju li svi studenti plaćati troškove upisnine?

Svi studenti plaćaju upisninu pri upisu akademske godine u mjesecu rujnu.
 

Natrag na vrh

Kako se plaća školarina i mogu li ju platiti u više rata? 

Školarina se plaća u skladu s odlukom Fakultetskog vijeća, koja se objavljuje se na mrežnoj stranici Odsjeka.
Školarinu je moguće platiti u jednoj, dvije ili tri rate. 
 

Natrag na vrh

Gdje se nalazi cjenik i podaci za uplatu?

Podatci za uplate nalaze se na mrežnoj stranici Odsjeka.
Važna napomena: potrebno je uvijek točno upisati poziv na broj koji je naveden u tablici uplata i uključuje OIB studenta.
 

Natrag na vrh

U kojim slučajevima mogu pokrenuti mirovanje svojih studentskih obveza?

Na zahtjev studenta prema odredbi Članka 9 Pravilnika o studiranju studentove obveze miruju:

 • zbog trudnoće
 • do prve godine djetetova života
 • radi teže bolesti koja je trajala duže od tri mjeseca i ako je bolest takve prirode da je studenta onemogućavala u izvršavanju studentskih obveza
 • u drugim osobito opravdanim slučajevima. 

Studenti u vrijeme mirovanja obveza imaju pravo polagati ispite iz prethodno upisanih nastavnih predmeta. 

Natrag na vrh

Što moram učiniti da pokrenem mirovanje studentskih obveza i kada se može regulirati taj status? 

Za reguliranje mirovanja studentskih obaveza potrebno je podnijeti molbu za mirovanje studentskih obveza u Ured za studente osobno ili e-mailom.  Uz molbu treba priložiti dokumentaciju koja potvrđuje navode u molbi te uplatu u iznosu od 100,00 kn na IBAN fakulteta.
Molba za mirovanje mora se predati Uredu za studente 30 dana nakon nastanka uzroka i to na temelju odgovarajuće dokumentacije.
Nije moguće zatražiti mirovanje studentskih obveza nakon upisa sljedeće akademske godine. 
Potvrdu za mirovanje studentskih obveza na temelju liječničke dokumentacije izdaje Nadležni liječnik fakulteta:
dr. Marija Posavec, sestra: Kristina Klanfar, bacc. med. techn. (Adresa: Mirogojska cesta 16, Zagreb; Telefon: 46-96-281, obavezna prethodna najava telefonom).
 

Natrag na vrh

Kolika je najveća dozvoljena dužina studiranja za redovite studente? 

Redoviti student ima pravo studirati dvostruko vrijeme od vremena propisanog trajanja studija, s time da pojedinu godinu studija ima pravo ponavljati samo jedan put. U ukupnu dužinu studiranja ne ubraja se godina kada miruju studentske obveze.

Natrag na vrh

Što učiniti ako zaboravim/izgubim lozinku za Studomat?

Student prilikom upisa u prvu godinu studija dobiva aktivacijski kod za Studomat. Nakon što unese svoj aktivacijski kod, potrebno ga je promijeniti u vlastitu lozinku po izboru. 
Ukoliko student zaboravi lozinku, moguće je dobiti novi aktivacijski kod. Izdavanje novog koda  naplaćuje se 50,00 kn.
Zahtjev za ponovno dodjeljivanje AAI lozinke dostupan je na poveznici: http://www.pmf.unizg.hr/biol/ured_za_studente/formulari.

Natrag na vrh

Kome se mogu obratiti ako me zanima razmjena studenata (Erasmus)? 

Za razmjenu studenata možete se javiti:

 • gospodinu Antoniju Šimunoviću u Uredu za međunarodnu suradnju PMF-a, Horvatovac 102a (tel: 46-06-019, e-mail: international@dekanat.pmf.hr)
 • doc. dr. sc. Sandri Hudina, pomoćnici pročelnice za međunarodnu suradnju i provedbu bolonjskog procesa na Biološkom odsjeku

Natrag na vrh

Što trebam učiniti nakon povratka s Erasmus razmjene?

Student se nakon povratka s Erasmusa, treba javiti u Ured za studente.

Od dokumentacije potrebne za priznavanje odslušanih i položenih ispita treba dostaviti pismeno i putem e-maila sljedeće:
  Zamolbu za priznavanje položenih ispita s nazivima kolegija na engleskom i hrvatskom jeziku, brojem ECTS bodova, ocjenom i datumom polaganja
  Presliku prijepisa ocjena položenih ispita na Erasmus razmjeni

Natrag na vrh

Što je potrebno napraviti za ispis s fakulteta?

Ukoliko se student želi ispisati treba podnijeti zamolbu za ispis.
Uz zamolbu se prilaže uplatnica o plaćenim troškovima ispisa (u iznosu od 100,00 kn na IBAN fakulteta) te studentska iskaznica.
Prije ispisa, školarina treba biti podmirena i vraćene sve knjige u knjižnice PMF-a.

Natrag na vrh

Što je potrebno napraviti za promjena prezimena u ISVU sustavu?

U slučaju promjene prezimena treba podnijeti molbu i presliku rješenja o promjeni prezimena ili vjenčani list u Ured za studente osobno ili e-mailom.

Natrag na vrh

Moram li koristiti studentsku e-poštu?

Prema odluci Vijeća Biološkog odsjeka i odluci Fakultetskog vijeća sva elektronička komunikacija studenata s nastavnim osobljem i ostalim djelatnicima Odsjeka, dopuštena je isključivo sa službenih e-mail adresa.
Na poruke prispjele s drugih web servisa (gmail, yahoo, aol, inet…) neće se odgovarati.
 

Natrag na vrh

Zašto ne mogu printati prijepis ocjena s preddiplomskog studija?

Nakon što student završi preddiplomski i upiše diplomski studij ne može više na Studomatu sam printati prijepis ocjena s preddiplomskog studija, već samo potvrde i prijepise ocjena s diplomskog studija. 
Prijepis ocjena s preddiplomskog studija može se zatražiti u Uredu za studente. 
 

Natrag na vrh

Kako mogu promijeniti upisane izborne predmete?

Izborni predmeti mogu se mijenjati unutar dva tjedna od početka nastave, uz opravdani razlog (npr. kolizija u satnici) na način da se zahtjev e-mailom pošalje u Ured za studente. 
 

Natrag na vrh

Kome se trebam obratiti ukoliko su moji osobni podaci u Studomatu krivo upisani?

U slučaju da su u Studomat uneseni krivi osobni podaci treba se javiti Uredu za studente. 
 

Natrag na vrh

Kada prestaje status studenta? 

Status studenta prestaje: 

 • završetkom ili ispisom sa studija
 • kada student u dvije uzastopne akademske godine ne ostvari barem 35 ECTS
 • kad student ne upiše sljedeću akademsku godinu u propisnom roku
 • isključenjem temeljem stegovne odluke te drugim slučajevima previđenim općim aktom Sveučilišta ili sastavnice.

Natrag na vrh

Kako se prijavljuje tema Završnog seminara i što je potrebno za završetak preddiplomskog studija?

Sve informacije o Završnom seminaru mogu se pronaći na poveznici: http://www.pmf.unizg.hr/biol/ured_za_studente/zavrsni_seminar

Natrag na vrh

Na koji način se prijavljuje tema diplomskog rada i/ili diplomski ispit?

Sve informacije o Diplomskom radu i ispitu mogu se pronaći na poveznici: http://www.pmf.unizg.hr/biol/ured_za_studente/diplomski_rad

Natrag na vrh

Tko može upisati više od 35 ECTS bodova u semestru?

Ako redovito obavljate studijske obveza tj. ostvarujete barem 50 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini na temelju pisane zamolbe može se odobriti upis i više od 35 ECTS bodova semestralno.
 

Natrag na vrh

U kojem dokumentu mogu naći najvažnije informacije o svojim studentskim pravima i obavezama? 

U Pravilniku o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u dostupnom na:
http://www.pmf.unizg.hr/biol/ured_za_studente/pravilnici_i_odluke
 

Natrag na vrh

Kome se mogu obratiti ako imam nekih pitanja ili problema?

Natrag na vrh

Povratak na popis pitanja