Ekološka stanica 'Vrlika' 


Herbarium Croaticum


ACTA CROATICA BOTANICA


Obnova infrastrukture


Izdvajamo

...
Izdvajamo Biologija

STEM stipendije – PROVJERA PODATAKA

  Obavještavamo Vas da je 25.10.2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo svim redovitim studentima studijskih programa u STEM područjima znanosti obavijest s uputama za provjeru podataka na adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr (službene studentske e-mail adrese) u svrhu provedbe dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2021./2022. Provjera podataka traje od ponedjeljka, 25. listopada 2021. godine, do utorka, 2. studenoga 2021. godine, do 12.00 sati.  Studenti ispravnost svojih podataka o broju ECTS-a i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature, provjeravaju na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/. U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju vlastitim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Svim studentima bit će ujedno dodijeljena jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će nakon objave rang-listi moći utvrditi svoju mjesto na rang-listi.  Primijete li studenti da njihovi podatci o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena u aplikaciji nisu ispravni, uputa je da se u svrhu ispravka podataka žurno obrate Uredu za studente Biološkog odsjeka. Ako nisu ispravno navedeni podatci o rezultatima državne mature, studenti se mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte stem-stipendije@mzo.hr.  Za sve ostale informacije studenti se mogu obratiti koordinatoru za STEM stipendije na visokom učilištu ili Ministarstvu znanosti i obrazovanja na adresu elektroničke pošte stem-stipendije@mzo.hr. Podatke je moguće ispraviti do utorka, 2. studenoga 2021. godine, do 12 sati. Ako podatci nisu ispravljeni do propisanoga roka, smatrat će se ispravnima te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.  Ako student na adresu elektroničke pošte unutar sustava AAI@EduHr iz nekog razloga ne zaprimi predmetnu obavijest, napominjemo da ona nije preduvjet za konkuriranje za državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju e-maila, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.  Detaljne informacije o državnim STEM stipendijama možete naći na mrežnim stranicama  Ministarstva znanosti i obrazovanja, mrežnoj stranicu projekta http://stem.mzo.hr/ te službenoj Facebook stranici Državne STEM stipendije.   


Uloga mikrobioma u biološkim invazijama

Znanstveni tim sa Zoologijskog zavoda PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji sa suradnicima s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta i Instituta Ruđer Bošković, objavio je članak o mikrobiomu signalnog raka, uspješne invazivne strane vrste u Europi.

Mikrobiomi domaćina i njegovog okoliša u stalnoj su interakciji. Proces invazije i karakteristike novog okoliša mogu promijeniti strukturu i sastav mikrobioma invazivne vrste, što može izravno i neizravno utjecati na njen fitnes i invazivni uspjeh. U ovom istraživanju analizirani su mikrobiomi egzoskeletnog biofilma, hemolimfe, hepatopankreasa i crijeva signalnih rakova duž invazivnog areala ove vrste u rijeci Korani u Hrvatskoj, koji su uspoređeni s okolišnim mikrobiomom sedimenta i vode. Rezultati su pokazali da mikrobne zajednice signalnog raka značajno variraju duž invazivnog areala, te da su oblikovane, u različitoj mjeri, karakteristikama okoliša i gustoćom populacije.

Istraživanje je dio HRZZ projekta STRIVE - Promjene sastava patogena i imunološkog odgovora tijekom širenja areala uspješnih invazivnih vrsta slatkovodnih rakova: https://www.pmf.unizg.hr/biol/strive.

Rad je dostupan u otvorenom pristupu:

Dragičević P, Bielen A, Petrić I, Vuk M, Žučko J, Hudina S (2021) Microbiome of the successful freshwater invader, the signal crayfish, and its changes along the invasion range. Microbiology Spectrum 9:e00389-21. https://doi.org/10.1128/Spectrum.00389-21

Autor: webmaster BO
Popis obavijesti