O djelatniku

doc. dr. sc. Nevenka Poje

Zvanje: docent
Lokacija: 325
Telefon:+385 1 4606 203
Telefon kućni:6203
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Zavod za analitičku kemiju

Nastava

preddiplomski

diplomski

Životopis

Nevenka Modrić Poje diplomirala je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu (1985). Magistarski rad "Sinteza i apsolutna konfiguracija 1,3-dimetilalantoina" izradila je (1987.) na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje je 1991. godine obranila i doktorsku disertaciju "Regiokemija i stereokemija urikolitičkih procesa". Tijekom izrade doktorske disertacije boravila je (1990.) u Perrins Laboratory, University of Oxford, Oxford, UK. Od 1992. zaposlena je kao viši asistent u Zavodu za analitičku kemiju Kemijskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2014. izabrana je u zvanje docenta. Glavna područja znanstvenog rada N. Poje su oksidacijska kemija purina te analiza i određivanje struktura novih spojeva izvedenih iz kinonoidnih intermedijara. Među rezultatima se posebno ističe razvoj do sada jedine sinteze optički aktivnih alantoina i bicikličkih oblika u prsten-lanac tautomeriji, resolucija aloksanske kiseline te određivanje apsolutne (S)-konfiguracije (-)-aloksanata. U suradnji s grupom iz Oxforda sudjeluje u razvoju poštednih analitičkih 13C-NMR metoda uporabom isotopski obilježenih supstrata za direktnu detekciju intermedijara u enzimskoj urikolizi, što je dalo novi uvid u mehanizme bioloških oksidativnih transformacija purina. Aktivno sudjeluje u brojnim znanstvenim projektima. Autor je 20 znanstvenih radova koje indeksira baza Current Contents. Radovi su citirani ukupno 145 puta (prema WoS). Sudjeluje u nastavi iz analitičke kemije na preddiplomskom i diplomskom studiju. Članica je Hrvatskog kemijskog društva te Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove
Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

Izdvojene publikacije:

1. N. Modrić, A. E. Derome, S. J. H. Ashcroft, M. Poje, Tracing and identification of uricase reaction intermediates. A direct 13C-NMR/isotope-labelling evidence. Tetrahedron Lett. 33 (1992) 6691-4. (IF:2.395, Q2)

2. N. Modrić, M. Poje, D. J. Watkin, A. J. Edwards, Absolute stereochemistry of alloxanic acid. A configurational relay for uricase reaction. Tetrahedron Lett. 34 (1993) 4679-82. (IF:2.395, Q2)

3. N. Modrić, M. Poje, A. Gojmerac-Ivšić, The structure of a C5H4N4O4 species trapped by silylation in peroxidase-mediated uricolysis. Bioorg. Med. Chem. Lett. 4 (1994) 1685-6. (IF:2.447, Q2)

4. N. Poje, M. Poje, Structural revision of uric acid glycol half-ethers. Tetrahedron Lett. 36 (1995) 8885-6. (IF:2.395, Q2)

5. N. Poje, M. Poje, An unusual oxidative ring transformation of purine to imidazo[1,5-c]imidazole. Org. Lett. 5 (2003) 4265-8. (IF:6.324, Q1)

Izabrani projekti

Suradnik na projektu:

Ministarstvo znanosti: "Oksidacijska kemija purina: sinteza, struktura i mehanizmi" (2002-2011);

Ministarstvo znanosti: "Oksidativne pretvorbe purina i biogenetski srodnih heterocikličkih spojeva: sinteza, struktura i mehanizmi" (1996-2001);

CEU projekt Zagreb-Oxford: "Biological Oxidations of Urate: Chemistry, Biochemistry, and Biological Potential" (1992-1994);

Ministarstvo znanosti: "Oksidativne pretvorbe purina" (1991-1995);

Ministarstvo znanosti: "Oksidativne transformacije purina" (1986-1990).