Kontakt

Zavod za fizikalnu kemiju

Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet

Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb

Tel. +385 1 460 6130
Fax. +385 1 460 6131

E-pošta: dhus@chem.pmf.hr


Zavod za fizikalnu kemiju

Predstojnica zavoda:

Prof. dr. sc. Tajana Begović

 

 Voditeljica administracije:  Danijela Hus Mustić


Obavijesti

Nastava iz kolegija Osnove fizikalne kemije (40361) za studente druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija molekularne biologije započinje u utorak, 4. listopada 2022. u 13:15h u predavaonici A1, Horvatovac 102a.

Autor: Davor Kovačević

Pismeni ispiti Zavoda za fizikalnu kemiju održat će se 05. srpnja 2022. (UTORAK), 01. rujna 2022. (ČETVRTAK) i 15. rujna 2022. (ČETVRTAK) u predavaonicama Kemijskog odsjeka A1 i A2, Horvatovac 102 a (prizemlje) s početkom u 9:00 sati i 13:00 sati.

 

RASPORED PISMENIH ISPITA

Autor: Danijela Hus Mustić

Repozitorij