Izbornik
 
Preddiplomski sveučilišni studij KEMIJA
 
  • trajanje Preddiplomskog sveučilišnog studija KEMIJA je 3 godine nakon čega se stječe akademsko zvanje

Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica kemije

Baccalaureus/baccalaurea chemiae

univ. bacc. chem.

 


Kemija
 
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Fizika 1 (38808)
Žugec, P.
- 90
(60P+30A )
1 INFO
8.0 Matematika 1 (38176)
Bruckler, F.
- 105
(60P+45A )
1 INFO
6.0 Opća kemija (72905)
Vrdoljak, V.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 1 (72870)
Đaković, M.
- 60
(60L )
1 INFO
2.0 Računalni praktikum 1 (38181)
Bertoša, B.
- 30
(30PK )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Fizika 2 (38184)
Žugec, P.
- 90
(60P+30A )
2 INFO
8.0 Matematika 2 (38183)
Bruckler, F.
- 105
(60P+45A )
2 INFO
6.0 Opća kemija (72907)
Vrdoljak, V.
- 75
(45P+30S )
2 INFO
4.0 Praktikum fizike (72871)
Pajić, D.
- 60
(60L )
2 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 2 (72872)
Đaković, M.
- 60
(60L )
2 INFO
2.0 Računalni praktikum 2 (38190)
Bertoša, B.
- 30
(30PK )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija 1 (72873)
Miljanić, S.
- 75
(45P+30S )
3 INFO
2.0 Biologija (72845)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
8.0 Fizikalna kemija 1 (41009)
Hrenar, T.
- 105
(60P+45S )
3 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji 1 (41008)
Horvat, G.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Organska kemija (72916)
Primožič, I.; Tomić-Pisarović, S.; Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15S )
3 INFO
3.0 Praktikum analitičke kemije 1 (41018)
Poje, N.
- 60
(60L )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija 2 (41010)
Novak, P.
- 75
(45P+30S )
4 INFO
8.0 Fizikalna kemija 2 (41014)
Tomišić, V.
- 105
(60P+45S )
4 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji 2 (41013)
Bertoša, B.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
6.0 Organska kemija (72918)
Primožič, I.; Tomić-Pisarović, S.; Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15S )
4 INFO
3.0 Praktikum analitičke kemije 2 (72874)
Poje, N.
- 60
(60L )
4 INFO
4.0 Praktikum organske kemije 1 (41058)
Kodrin, I.
- 60
(60L )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija 1 (72875)
Cindrić, M.; Stilinović, V.
- 75
(45P+30S )
5 INFO
3.0 Molekularno modeliranje (41061)
Kodrin, I.; Mihalić, Z.
- 45
(30P+15PK )
5 INFO
7.0 Opća biokemija (72921)
Gruić Sovulj, I.; Močibob, M.
- 90
(60P+30S )
5 INFO
3.0 Praktikum anorganske kemije 1 (72876)
Vrdoljak, V.
- 60
(60L )
5 INFO
4.0 Praktikum fizikalne kemije 1 (41057)
Bregović, N.; Kovačević, D.
- 60
(60L )
5 INFO
4.0 Praktikum organske kemije 2 (41063)
Primožič, I.; Škalamera, Đ.
- 60
(60L )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PDK-izborni predmeti treće godine
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (41023)
Preočanin, T.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Metode znanstveno-istraživačkog rada i znanstvene komunikacije (184328)
Cinčić, D.; Stilinović, V.; Bregović, N.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Mineralogija (72846)
Tibljaš, D.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja kemije (41024)
Primožič, I.; Tomić-Pisarović, S.; Rončević, S.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (72926)
Stilinović, V.; Vančik, H.
- 30
(30P )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija 2 (72877)
Cindrić, M.; Stilinović, V.
- 75
(45P+30S )
6 INFO
7.0 Opća biokemija (72922)
Gruić Sovulj, I.; Močibob, M.
- 90
(60P+30S )
6 INFO
4.0 Praktikum anorganske kemije 2 (41056)
Vrdoljak, V.
- 60
(60L )
6 INFO
4.0 Praktikum biokemije (72878)
Močibob, M.
- 60
(60L )
6 INFO
4.0 Praktikum fizikalne kemije 2 (41062)
Bregović, N.; Preočanin, T.
- 60
(60L )
6 INFO
5.0 Završni ispit (43604)
- 0
( )
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Fizika 1 (38808)
Žugec, P.
- 90
(60P+30A )
1 INFO
8.0 Matematika 1 (38176)
Bruckler, F.
- 105
(60P+45A )
1 INFO
6.0 Opća kemija (72905)
Vrdoljak, V.
- 75
(45P+30S )
1 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 1 (72870)
Đaković, M.
- 60
(60L )
1 INFO
2.0 Računalni praktikum 1 (38181)
Bertoša, B.
- 30
(30PK )
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Fizika 2 (38184)
Žugec, P.
- 90
(60P+30A )
2 INFO
8.0 Matematika 2 (38183)
Bruckler, F.
- 105
(60P+45A )
2 INFO
6.0 Opća kemija (72907)
Vrdoljak, V.
- 75
(45P+30S )
2 INFO
4.0 Praktikum fizike (72871)
Pajić, D.
- 60
(60L )
2 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 2 (72872)
Đaković, M.
- 60
(60L )
2 INFO
2.0 Računalni praktikum 2 (38190)
Bertoša, B.
- 30
(30PK )
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija 1 (72873)
Miljanić, S.
- 75
(45P+30S )
3 INFO
2.0 Biologija (72845)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
8.0 Fizikalna kemija 1 (41009)
Hrenar, T.
- 105
(60P+45S )
3 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji 1 (41008)
Horvat, G.
- 45
(30P+15S )
3 INFO
6.0 Organska kemija (72916)
Primožič, I.; Tomić-Pisarović, S.; Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15S )
3 INFO
3.0 Praktikum analitičke kemije 1 (41018)
Poje, N.
- 60
(60L )
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija 2 (41010)
Novak, P.
- 75
(45P+30S )
4 INFO
8.0 Fizikalna kemija 2 (41014)
Tomišić, V.
- 105
(60P+45S )
4 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji 2 (41013)
Bertoša, B.
- 45
(30P+15S )
4 INFO
6.0 Organska kemija (72918)
Primožič, I.; Tomić-Pisarović, S.; Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15S )
4 INFO
3.0 Praktikum analitičke kemije 2 (72874)
Poje, N.
- 60
(60L )
4 INFO
4.0 Praktikum organske kemije 1 (41058)
Kodrin, I.
- 60
(60L )
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ )
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija 1 (72875)
Cindrić, M.; Stilinović, V.
- 75
(45P+30S )
5 INFO
3.0 Molekularno modeliranje (41061)
Kodrin, I.; Mihalić, Z.
- 45
(30P+15PK )
5 INFO
7.0 Opća biokemija (72921)
Gruić Sovulj, I.; Močibob, M.
- 90
(60P+30S )
5 INFO
3.0 Praktikum anorganske kemije 1 (72876)
Vrdoljak, V.
- 60
(60L )
5 INFO
4.0 Praktikum fizikalne kemije 1 (41057)
Bregović, N.; Kovačević, D.
- 60
(60L )
5 INFO
4.0 Praktikum organske kemije 2 (41063)
Primožič, I.; Škalamera, Đ.
- 60
(60L )
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PDK-izborni predmeti treće godine
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (41023)
Preočanin, T.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Metode znanstveno-istraživačkog rada i znanstvene komunikacije (184328)
Cinčić, D.; Stilinović, V.; Bregović, N.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Mineralogija (72846)
Tibljaš, D.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja kemije (41024)
Primožič, I.; Tomić-Pisarović, S.; Rončević, S.
- 45
(30P+15S )
5 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (72926)
Stilinović, V.; Vančik, H.
- 30
(30P )
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija 2 (72877)
Cindrić, M.; Stilinović, V.
- 75
(45P+30S )
6 INFO
7.0 Opća biokemija (72922)
Gruić Sovulj, I.; Močibob, M.
- 90
(60P+30S )
6 INFO
4.0 Praktikum anorganske kemije 2 (41056)
Vrdoljak, V.
- 60
(60L )
6 INFO
4.0 Praktikum biokemije (72878)
Močibob, M.
- 60
(60L )
6 INFO
4.0 Praktikum fizikalne kemije 2 (41062)
Bregović, N.; Preočanin, T.
- 60
(60L )
6 INFO
5.0 Završni ispit (43604)
- 0
( )
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Tražilica
 
Događaji
 
23. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, dvorana 225
Diplomski ispit: Filip Lešić
23. 09. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Nea Baus
24. 09. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana 304
Diplomski ispit: Valentina Starešinčić
24. 09. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Toni Vitasović
24. 09. 13:30 - 14:30, Kemijski odsjek, dvorana 225
Diplomski ispit: Silvia Pšeničnik
25. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana 304
Diplomski ispit: Tihana Njegovac
25. 09. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, Horvatovac 102a, dvorana 304
Diplomski ispit: Petra Tagliaretti
26. 09. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, P1
Seminar II: Nives Matijaković
Kemijski odsjek, 023
Diplomski ispit: Iris Renata Šuntić
27. 09. 12:30 - 13:30, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Amanda Posavec
27. 09. 13:00 - 14:00, Kemijski odsjek, A2
Diplomski ispit: Andrea Usenik
27. 09. 14:00 - 16:00, Kemijski odsjek, A1
Obrana doktorske disertacije: Mihaela Tuksar
27. 09. 17:00 - 22:00, Europski trg
Europska noć istraživača
30. 09. 13:00 - 15:00, Kemijski odsjek, P1
Obrana doktorske disertacije: Stipe Lukin
30. 09. 14:00 - 15:00, Kemijski odsjek, rtg seminar
Diplomski ispit: Mihovil Faletar
Ured za studente
 

gđa. Ankica Tomić

uredovno vrijeme: 10-13 sati

tel. 4606 035
referada@chem.pmf.hr

 

Informatička podrška: sistem inženjer: Mario Bišćan, dipl. ing.


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu