Izbornik
 
Preddiplomski sveučilišni studij Kemija
 
  • trajanje preddiplomskog sveučilišnog studija Kemija je 3 godine nakon čega se stječe akademsko zvanje

Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica kemije

Baccalaureus/baccalaurea chemiae

univ. bacc. chem.

 


Kemija
 
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Fizika 1 (38808)
Žugec, P.
- 90
(60P+30A)
1 INFO
8.0 Matematika 1 (38176)
Bruckler, F.
- 105
(60P+45A)
1 INFO
6.0 Opća kemija (72905)
Vrdoljak, V.
- 75
(45P+30S)
1 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 1 (72870)
Đaković, M.
- 60
(60L)
1 INFO
2.0 Računalni praktikum 1 (38181)
Bertoša, B.
- 30
(30PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Fizika 2 (38184)
Žugec, P.
- 90
(60P+30A)
2 INFO
8.0 Matematika 2 (38183)
Bruckler, F.
- 105
(60P+45A)
2 INFO
6.0 Opća kemija (72907)
Vrdoljak, V.
- 75
(45P+30S)
2 INFO
4.0 Praktikum fizike (72871)
Pajić, D.
- 60
(60L)
2 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 2 (72872)
Đaković, M.
- 60
(60L)
2 INFO
2.0 Računalni praktikum 2 (38190)
Bertoša, B.
- 30
(30PK)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija 1 (72873)
Miljanić, S.
- 75
(45P+30S)
3 INFO
2.0 Biologija (72845)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
8.0 Fizikalna kemija 1 (41009)
Hrenar, T.
- 105
(60P+45S)
3 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji 1 (41008)
Horvat, G.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Organska kemija (72916)
Primožič, I.; Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15S)
3 INFO
3.0 Praktikum analitičke kemije 1 (41018)
Poje, N.
- 60
(60L)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija 2 (41010)
Novak, P.
- 75
(45P+30S)
4 INFO
8.0 Fizikalna kemija 2 (41014)
Tomišić, V.
- 105
(60P+45S)
4 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji 2 (41013)
Bertoša, B.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
6.0 Organska kemija (72918)
Primožič, I.; Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15S)
4 INFO
3.0 Praktikum analitičke kemije 2 (72874)
Poje, N.
- 60
(60L)
4 INFO
4.0 Praktikum organske kemije 1 (41058)
Kodrin, I.
- 60
(60L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija 1 (72875)
Stilinović, V.
- 75
(45P+30S)
5 INFO
3.0 Molekularno modeliranje (41061)
Kodrin, I.
- 45
(30P+15PK)
5 INFO
7.0 Opća biokemija (72921)
Gruić Sovulj, I.; Močibob, M.
- 90
(60P+30S)
5 INFO
3.0 Praktikum anorganske kemije 1 (72876)
Vrdoljak, V.
- 60
(60L)
5 INFO
4.0 Praktikum fizikalne kemije 1 (41057)
Bregović, N.
- 60
(60L)
5 INFO
4.0 Praktikum organske kemije 2 (41063)
Škalamera, Đ.
- 60
(60L)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PDK-izborni predmeti treće godine
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (41023)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Metode znanstveno-istraživačkog rada i znanstvene komunikacije (184328)
Cinčić, D.; Stilinović, V.; Bregović, N.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Mineralogija (72846)
Tibljaš, D.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja kemije (41024)
Primožič, I.; Rončević, S.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (72926)
Stilinović, V.; Vančik, H.
- 30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija 2 (72877)
Stilinović, V.
- 75
(45P+30S)
6 INFO
7.0 Opća biokemija (72922)
Gruić Sovulj, I.; Močibob, M.
- 90
(60P+30S)
6 INFO
4.0 Praktikum anorganske kemije 2 (41056)
Vrdoljak, V.
- 60
(60L)
6 INFO
4.0 Praktikum biokemije (72878)
Močibob, M.
- 60
(60L)
6 INFO
4.0 Praktikum fizikalne kemije 2 (41062)
Bregović, N.
- 60
(60L)
6 INFO
5.0 Završni ispit (43604)
- 0
()
6 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Fizika 1 (38808)
Žugec, P.
- 90
(60P+30A)
1 INFO
8.0 Matematika 1 (38176)
Bruckler, F.
- 105
(60P+45A)
1 INFO
6.0 Opća kemija (72905)
Vrdoljak, V.
- 75
(45P+30S)
1 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 1 (72870)
Đaković, M.
- 60
(60L)
1 INFO
2.0 Računalni praktikum 1 (38181)
Bertoša, B.
- 30
(30PK)
1 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 1 (38079)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
8.0 Fizika 2 (38184)
Žugec, P.
- 90
(60P+30A)
2 INFO
8.0 Matematika 2 (38183)
Bruckler, F.
- 105
(60P+45A)
2 INFO
6.0 Opća kemija (72907)
Vrdoljak, V.
- 75
(45P+30S)
2 INFO
4.0 Praktikum fizike (72871)
Pajić, D.
- 60
(60L)
2 INFO
4.0 Praktikum opće kemije 2 (72872)
Đaković, M.
- 60
(60L)
2 INFO
2.0 Računalni praktikum 2 (38190)
Bertoša, B.
- 30
(30PK)
2 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 2 (38080)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija 1 (72873)
Miljanić, S.
- 75
(45P+30S)
3 INFO
2.0 Biologija (72845)
Besendorfer, V.; Pavoković, D.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
8.0 Fizikalna kemija 1 (41009)
Hrenar, T.
- 105
(60P+45S)
3 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji 1 (41008)
Horvat, G.
- 45
(30P+15S)
3 INFO
6.0 Organska kemija (72916)
Primožič, I.; Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15S)
3 INFO
3.0 Praktikum analitičke kemije 1 (41018)
Poje, N.
- 60
(60L)
3 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 3 (40849)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Analitička kemija 2 (41010)
Novak, P.
- 75
(45P+30S)
4 INFO
8.0 Fizikalna kemija 2 (41014)
Tomišić, V.
- 105
(60P+45S)
4 INFO
5.0 Matematičke metode u kemiji 2 (41013)
Bertoša, B.
- 45
(30P+15S)
4 INFO
6.0 Organska kemija (72918)
Primožič, I.; Petrović Peroković, V.
- 75
(60P+15S)
4 INFO
3.0 Praktikum analitičke kemije 2 (72874)
Poje, N.
- 60
(60L)
4 INFO
4.0 Praktikum organske kemije 1 (41058)
Kodrin, I.
- 60
(60L)
4 INFO
0.0 Tjelesna i zdravstvena kultura 4 (40850)
Fučkar Reichel, K.; Vulić, J.
- 30
(30TJ)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija 1 (72875)
Stilinović, V.
- 75
(45P+30S)
5 INFO
3.0 Molekularno modeliranje (41061)
Kodrin, I.
- 45
(30P+15PK)
5 INFO
7.0 Opća biokemija (72921)
Gruić Sovulj, I.; Močibob, M.
- 90
(60P+30S)
5 INFO
3.0 Praktikum anorganske kemije 1 (72876)
Vrdoljak, V.
- 60
(60L)
5 INFO
4.0 Praktikum fizikalne kemije 1 (41057)
Bregović, N.
- 60
(60L)
5 INFO
4.0 Praktikum organske kemije 2 (41063)
Škalamera, Đ.
- 60
(60L)
5 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> PDK-izborni predmeti treće godine
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kemija okoliša (41023)
Begović, T.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Metode znanstveno-istraživačkog rada i znanstvene komunikacije (184328)
Cinčić, D.; Stilinović, V.; Bregović, N.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Mineralogija (72846)
Tibljaš, D.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Odabrana poglavlja kemije (41024)
Primožič, I.; Rončević, S.
- 45
(30P+15S)
5 INFO
3.0 Povijest i filozofija kemije (72926)
Stilinović, V.; Vančik, H.
- 30
(30P)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
6.0 Anorganska kemija 2 (72877)
Stilinović, V.
- 75
(45P+30S)
6 INFO
7.0 Opća biokemija (72922)
Gruić Sovulj, I.; Močibob, M.
- 90
(60P+30S)
6 INFO
4.0 Praktikum anorganske kemije 2 (41056)
Vrdoljak, V.
- 60
(60L)
6 INFO
4.0 Praktikum biokemije (72878)
Močibob, M.
- 60
(60L)
6 INFO
4.0 Praktikum fizikalne kemije 2 (41062)
Bregović, N.
- 60
(60L)
6 INFO
5.0 Završni ispit (43604)
- 0
()
6 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Tražilica
 
Događaji
 
08. 07. 10:00 - 11:00, PMF, predavaona P1
Kemijski seminar II: Petra Kostanjevečki
08. 07. 11:00 - 13:00, Kemijski odsjek, Dvorana A2
Obrana doktorske disertacija: Kristina Sklepić Kerhač
09. 07. 11:00 - 13:00, PMF, Dvorana A2
Obrana doktorske disertacije: Juraj Nikolić
09. 07. 11:00 - 12:00, Kemijski odsjek, A1
Diplomski ispit: Martina Manenica
09. 07. 14:30 - 16:30, PMF, Dvorana A2
Kemijski seminar II: Igor Živković
10. 07. 10:00 - 11:00, Kemijski odsjek, P1
Diplomski ispit: Doroteja Lončarić
10. 07. 14:00 - 16:00, PMF, Dvorana A1
Obrana doktorske disertacije: Nikola Bedeković
13. 07. 11:00 - 13:00, PMF, Dvorana A1
Obrana doktorske disertacije: Ivana Nikšić-Franjić
14. 07. 10:00 - 12:00, Putem Microsoft Office Teams aplikacije
Obrana doktorske disertacije: Valentina Petruševska
Ured za studente
 

gđa. Petra Goričanec Nemet

gđa. Ivona Raguž

uredovno vrijeme: 10-13 sati

tel. 4606 035
referada@chem.pmf.hr

 

Informatička podrška: sistem inženjer: Mario Bišćan, dipl. ing.


 

 

Sva prava pridržana. Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilište u Zagrebu