Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizikalna anorganska kemija

Šifra: 72801
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladimir Stilinović - Predavanja
Izvođači: dr. sc. Nikola Bedeković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Elektronska i magnetska svojstva atoma i eksperimentalne metode za njihovo proučavanje (fotoelektronska spektroskopija, elektronska paramagnetska rezonancija..). Utjecaj atomske okoline na mjerljiva svojstva - spektroskopske u anorganskoj, metaloorganskoj, organometalnoj i bioanorganskoj kemiji. Metode proučavanja strukture i rekativnosti temeljem nuklearnih svojstava (izotopni učinak, nuklearna magnetska rezonancija (23Na, 27Al, 113Cd, 195Pt...) Mossbauerov učinak i Mossbauerova spektroskopija). Utjecaj relativističkih učinaka na svojstva atoma. Poliatomne vrste: funkcija elektronske gustoće, teorija atoma u molekulama (AIM), osobine kemijske veze, molekulska geometrija, princip gustog pakiranja liganada (LCP). Ioni u otopinama - solvatacija iona, kiselo-bazna svojstva, tvrde i meke kiseline i baze (HSAB). Topljivost krutina: struktura tekuće vode, promjene entalpije i entropije pri otapanju, predviđanje topljivosti krutina temeljem sastava ponašanje iona u nevodenim medijima. Koordinacijski spojevi: ravnoteža u otopinama, koordinacija molekula otapala, kelatni i makrociklički učinci, predviđanje svojstava i kemije temeljem principa HSAB, primjena spektroskopskih metoda na izučavanje kompleksiranja u otopinama i krutinama. Kompleksi s prijenosom naboja. Diagramski prikazi oksidoredukcijske reaktivnosti (specijacijski diagrami: Latimerovi, Frostovi, Pourbaixovi), promjene standardnog redukcijskog potenciala u ovisnosti o okolini (otapalo, eksperimentalni uvjeti) i molekulske strukture (elektron-donorski i akceptorski ligandi, tvrde i meke baze). Molekulska simetrija: elementi teorije grupa, simetrijske grupe točke, polarnost i kiralnost, poopćenje kiralnosti na složenije koordinacijske poliedre eksperimentalne metode proučavanja i određivanja apsolutne konfiguracije (optička rotacijska disperzija cirkularni dikroizam, anomalno raspršenje rentgenskih zraka). Utjecaj molekulske simetrije na simetriju i svojstva kristala.

ISHODI:
Kvantitativno procijeniti svojstva atomâ (radijus, energije ionizacije, elektronski afinitet, elektronegativnost) i jednostavnih iona (radijus, kiselo-bazna svojstva hidratiziranih iona) temeljem elektronske strukture.
Objasniti analizu topologije funkcije elektronske gustoće i povezivati funkciju elektronske gustoće s fizičkim veličinama koje opisuju kemijsku vezu.
Opisati eksperimentalne metode kojima se mogu pratiti pojedina svojstva atoma i molekula.
Predvidjeti geometriju zadane anorganske molekule.
Kvalitativno i kvantitativno opisati entalpijske i entropijske doprinose otapanju (ionskih) krutina
Kvalitativno predvidjeti topljivosti solî temeljem svojstava ionâ.
Predvidjeti kiselo-bazna i oksidoredukcijska svojstva tvari temeljem predominacijskih dijagrama
Kvalitativno procijeniti stabilnost spoja temeljem principa tvrdih i mekih kiselina i baza.
Odrediti simetrijsku grupu točke za zadanu molekulu te prepoznati polarne i kiralne molekule.
Literatura:
  1. 1. S. F. A. Kettle, Physical Inorganic Chemistry, Oxford Univ. Press, 2000.
    2. G. Wulfsberg, Inorganic Chemistry, University Science Books, Sausalito CA, 2001.
1. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 1 - 15 od 15
Stranica 1 od 1
Po stranici: 
Sortiraj po: Naslov    Autor    Datum ↓  
[^] Rezultati ispita održanog 14. IX. 2021. Objavljeno 14. 9. 2021. u 14:07  ( Vladimir Stilinović )
[^] Rezultati ispita održanog 9. VII. 2021. Objavljeno 12. 7. 2021. u 10:16  ( Vladimir Stilinović )
[^] Rezultati ispita održanog 20. IV. 2021. Objavljeno 20. 4. 2021. u 15:48  ( Vladimir Stilinović ) Uređeno: 22. 4. 2021. u 14:07  (Vladimir Stilinović)
[^] Rezultati ispita održanog 16. II. 2021. Objavljeno 16. 2. 2021. u 13:00  ( Vladimir Stilinović )
[^] Rezultati ispita održanog 2. II. 2021. Objavljeno 2. 2. 2021. u 13:17  ( Vladimir Stilinović )
[^] Predrok iz kolegija Objavljeno 11. 1. 2021. u 15:06  ( Vladimir Stilinović )
[^] Predavanje 15. prosinca Objavljeno 15. 12. 2020. u 19:59  ( Vladimir Stilinović )
[^] Predavanje 8. prosinca Objavljeno 8. 12. 2020. u 19:21  ( Vladimir Stilinović )
[^] Predavanje 1. prosinca Objavljeno 1. 12. 2020. u 17:51  ( Vladimir Stilinović )
[^] Predavanje 17. studenoga Objavljeno 18. 11. 2020. u 07:49  ( Vladimir Stilinović )
[^] Predavanje 10. studenog Objavljeno 11. 11. 2020. u 07:17  ( Vladimir Stilinović )
[^] Nastava 'na daljinu' Objavljeno 9. 11. 2020. u 16:20  ( Vladimir Stilinović )
[^] Početak nastave 'na daljinu' Objavljeno 3. 11. 2020. u 08:20  ( Vladimir Stilinović )
[^] Početak predavanja Objavljeno 8. 10. 2020. u 13:44  ( Vladimir Stilinović )
[^] Rezultati ispita održanog 6. VII. 2020. Objavljeno 7. 7. 2020. u 09:59  ( Vladimir Stilinović )