Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizikalno-organska kemija

Šifra: 88324
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivan Kodrin
Izvođači: Tea Frey , univ. mag. chem. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NAČELA FIZIKALNO-ORGANSKE KEMIJE: Teorijska razmatranja, Izotopni efekti, Korelacije strukture i reaktivnosti, Utjecaj otapala, Kiseline i baze, elektrofili i nukleofili, Kataliza. ODABRANI REAKCIJSKI MEHANIZMI: Supstitucija na zasićenom atomu ugljika, Participacija susjedne skupine, Reakcije eliminacije, Reakcije adicije, Reakcije karbonilnih spojeva, Nukleofilna i elektrofilna aromatska supstitucija, Pericikličke reakcije.
ISHODI:
Navesti vrste izotopnih efekata, protumačiti njihove uzroke, te opisati uporabu u analizi mehanizama organskih reakcija.
Objasniti temeljne ideje iza korelacije strukture i reaktivnosti.
Objasniti kako otapalo utječe na mehanizme organskih reakcija.
Procijeniti relativne stabilnosti reaktivnih međuprodukata i prijelaznih stanja.
Navesti temeljne mehanizme organskih reakcija i razraditi njihove pojedinosti.
Koristiti alate fizikalno-organske kemije u svrhu detekcije mehanizama reakcija.
Literatura:
1. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti