Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Molekularno modeliranje

Šifra: 41061
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ivan Kodrin - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Ivan Kodrin - Vježbe u praktikumu
Petar Šutalo, mag. chem. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Temeljni pojmovi, Objekti i metode modeliranja, Ploha potencijalne energije, Molekulska mehanika, Kvantno-mehaničke metode, HF metoda, Osnovni skupovi, Semiempirijske metode, Optimizacija geometrije, Reakcijske staze i prijelazne strukture, Konformacijska analiza, Kvalitativna MO teorija, Populacijska analiza, Elektronska korelacija, Naprednije ab-initio metode, DFT, Izodezmičke reakcije, Solvatacija, Simulacije makroskopskih sustava, Molekularno uklapanje.
ISHODI:
Navesti i usporediti temeljne metode računanja energije molekularnih sustava.
Navesti i objasniti temeljne postavke molekularne mehanike.
Navesti i objasniti temeljne postavke Hartree-Fockove teorije.
Navesti i objasniti temeljne postavke teorije funkcionala gustoće (DFT).
Pronaći i karakterizirati stacionarne točake na plohi potencijalne energije.
Provesti analizu valne funkcije.
Provesti računanje solvatacijskih efekata.
Navesti i opisati metode računanja molekularnih spektara.
Navesti faze provođenja molekularno-dinamičkih simulacija.
Demonstrirati poznavanje rada s najčešćim računalnim programima za molekularno modeliranje.
Literatura:
  1. A. R. Leach, Molecular Modelling, Principles and Applications, 2. izdanje, Longman, 2001.
  2. C. J. Cramer, Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models, 2. izdanje, Wiley, 2004.
  3. F. Jensen, Introduction to Computational Chemistry, 2. izdanje, Wiley, 2007.
  4. W. J. Hehre, L. D. Burke, A. J. Shusterman, W. W. Huang, A Laboratory Book of Computational Organic Chemistry, Wavefunction, Inc. 1998.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizikalna kemija 2
Odslušan : Matematičke metode u kemiji 2
Odslušan : Organska kemija 2

Polaganje predmeta :
Položen : Fizikalna kemija 1
Položen : Matematičke metode u kemiji 2
Položen : Organska kemija 1
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti