Repozitorij

Upis na sveučilišne diplomske studije kemije

Sveučilišni diplomski studij KEMIJA; smjer: istraživački i smjer: nastavnički

Svi  upiti oko upisa 1. godine Diplomskog studija kemije u akad. god. 2023./2024. mogući su putem telefona 01 4606 035 (studentska referada, Petra Goričanec Nemet i  Ivona Raguž) ili putem elektroničke pošte.


Prijave na studije: Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: istraživački i Diplomski sveučilišni studij Kemija (jednopredmetni); smjer: nastavnički na Kemijskom odsjeku PMF-a odvijat će se online u nekoliko koraka putem aplikacije na poveznici https://upisi.pmf.hr/diplomski.

 

MOLIMO KANDIDATE ZA UPIS DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA KEMIJA DA NA SERVERU ELEKTRONIČKE POŠTE OSIM PRISTIGLE POŠTE (INBOX) REDOVITO PROVJERAVAJU I MAPU NEŽELJENA POŠTA (SPAM).

 

1. Registracija

Od 15. rujna 2022. u 00:01 do 26. rujna u 15:00

Kandidati se mogu registrirati koristeći AAI@EduHr identitet ili adresu elektroničke pošte. Ako se registrirate putem elektroničke pošte prethodno ćete morati zatražiti kod za registraciju (proučite dokument Upute za korištenje aplikacije za upis na diplomski studij Kemije u repozitoriju).

Dokumenti koje ćete morati priložiti u ovom koraku kroz aplikaciju (proučite dokument Upute za korištenje aplikacije za upis na diplomski studij Kemije u repozitoriju) definirani su Natječajem i uključuju:

a)      dokaz o državljanstvu (neovjerena preslika domovnice ili ispis iz sustava e-građani)

b)      rodni list (neovjerena preslika ili ispis iz sustava e-građani)

c)      svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili diplomu (uvjerenje) završenog dodiplomskog studija

d)      prijepis ocjena s navedenim ECTS bodovima predmeta položenih tijekom prethodnog studija

e)      za kandidate koji preddiplomski/dodiplomski studij nisu završili na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu: ovjerenu dokumentaciju iz koje su vidljivi sadržaji svih položenih predmeta

f)       za kandidate koji su završili odgovarajući studij u inozemstvu: rješenje sveučilišnog Ureda za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija

 

VAŽNO! Kandidati koji su preddiplomski studij završili pri Kemijskom odsjeku PMF-a, ne trebaju u okviru registracije priložiti prijepis ocjena preddiplomskog studija niti svjedodžbu (uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju.

 

2. Prijave

Od 27. rujna u 00:01 do 28. rujna u 23:59

Nakon provedene registracije, kandidatima će biti aktivirani računi i moći će započeti s prijavom (proučite dokument Upute za korištenje aplikacije za upis na diplomski studij Kemije u repozitoriju). U okviru prijave, kandidati moraju:

- odabrati studijske smjerove;

- priložiti potvrdu o uplati naknade za razredbeni postupak;

- ako ostvaruju dodatne uvjete/bodove sukladno uvjetima Natječaja, odabrati koji su to uvjeti te priložiti odgovarajuću dokumentaciju;

- navesti jesu li prethodno studirali na diplomskom studiju.

Službena rang-lista kandidata bit će objavljena 4. listopada 2022. na stranici Kemijskog odsjeka  https://www.pmf.unizg.hr/chem/studiji/diplomski_studiji. Rang na službenoj rang listi kandidatima će biti vidljiv i kroz aplikaciju. Nakon toga kandidati trebaju potvrditi namjeru upisa putem aplikacije.

 

3. Potvrda namjere upisa

Do 5. listopada u 14:00 kandidati trebaju potvrditi namjeru upisa koristeći aplikaciju (proučite dokument Upute za korištenje aplikacije za upis na diplomski studij Kemije u repozitoriju).

 

6. i 7. listopada će se provoditi upisi na diplomske studije putem Studomata. Prije upisa kandidati trebaju izvršiti uplatu upisnine za 1. godinu diplomskog studija prema uputama navedenima na ovoj stranici.

Dokaz o uplati upisnine potrebno je dostaviti mailom na adresu upisi@chem.pmf.hr

 

U slučaju problema tijekom razredbenog postupka molimo javiti se u Ured za studente (telefon 01 4606 035) ili mailom na upisi@chem.pmf.hr

Autor: Mirta Rubčić
Popis obavijesti