Događanja na PMF-u

21.
listopada
14:00-15:00,
Kemijski odsjek, predavaona 225
22.
listopada
10:00-11:00,
Kemijski odsjek, 304/III
22.
listopada
11:00-11:30,
Kemijski odsjek, dvorana 225

Objavljen znanstveni rad u časopisu...

Znanstvenice Kemijskog odsjeka Adriana Kenđel i Snežana Miljanić u suradnji s Matthiasom Fergerom, Lenom Dietrich, Sabinom Lorenzen, Florianom Rauchom, Danielom Siehom, Alexandrom Friedrich, Stefanie Griesbeck i Toddom B. Marderom sa Sveučilišta Julius-Maximilians u Würzburgu (Njemačka) te Željkom Ban, Ivonom Krošl, Sanjom Tomić i Ivom Piantanidom s Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, objavili su rad Bis(phenylethynyl)arene Linkers in Tetracationic Bis-triarylborane Chromophores Control Fluorimetric and Raman Sensing of Various DNAs and RNAs u uglednom časopisu Chemistry – A European Journal (IF 4,857).

U ovom su radu istražena četiri nova luminiscentna derivata tetrakationskih bis-triarilborana, za koje su rezultati fluorimetrijskih titracija, termičke denaturacije i cirkularnog dikroizma ukazali na visoki afinitet vezanja s DNA i RNA. Zahvaljujući bis(feniletinil)arenskoj poveznici u strukturi, istraživane spojeve karakterizira visoki kvantni prinos fluorescencije u vodenom mediju i intenzivno površinski pojačano Ramanovo raspršenje (SERS). Rezultati u ovom radu upućuju na važnost trostrukih veza i aromatskih struktura u dizajnu spojeva dvojake primjene, za Ramanovo i fluorescentno oslikavanje bioloških uzoraka.

Dio navedenih istraživanja koji se odnosi na Ramanovu i SERS spektroskopiju proveden je na Kemijskom odsjeku PMF-a. Zbog svoje važnosti uredništvo je rad označilo kao „hot paper“ te je na njihov zahtjev za rad izrađena informativna ilustracija „frontispiece“.

Autor: Adriana Kenđel
Popis obavijesti

Broj posjeta:
538132