Broj posjeta:
15466

Za potrebe uspostava sustava praćenja fenoloških faza vinove loze odabrano je 40-ak vinograda koji predstavljaju referentne točke za praćenje klimatskih promjena u Hrvatskoj. Pri tome je fokus bio na 4 odabrane modelne sorte: graševina, plavac mali, chardonnay i merlot. U tu svrhu je odrađena i digitalizacija i analiza dostupnih elaborata o berbama grožđa i kvaliteta vina iz prethodnih godina. Trenutno se radi na određivanju trendova.

Elaborati „Zaštita geografskog podrijetla“ i „Zaštita kontoliranog podrijetla“ vina pisali su se radi puštanja vina u promet sa oznakom sorte ili položaja. Od ulaska u EU primjenjuju se Zaštićene oznake izvornosti (ZOI). Elaborati su podjeljeni po ZOI, iz njih će se  koristiti podaci o fenofazama vinove loze, fizikalno - kemijskim parametrima mošta (šećer, kiselina, pH), te prinosima.

 

Priručnik za fenotipizaciju odabranih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.)

Autor: Antun Marki
Popis obavijesti

Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan