Besplatno korištenje ArcGIS Pro i IBM SPSS-a

Besplatno korištenje ArcGIS Pro i IBM SPSS-a na Odsjeku te povoljna kupnja  IBM® SPSS® Statistics 29, Statistica i EndNote 21

Studentima Doktorskog studija geografije omogućeno je:

  • besplatno korištenje ArcGIS Pro programskog paketa i SPSS paketa na računalima Geografskog odsjeka (u dogovoru sa sistem inženjerom Mariom Dakićem i mentorom)
  • izuzetno povoljna kupnja programa IBM® SPSS® Statistics (od 49$ na više, ovisno o vrsti i trajanju licence) 29, Statistica (od 16$ naviše), EndNote 21 (112 $) te niza drugih programa korisnih u istraživačkom radu.

Kupnja kreditnom karticom ili PayPalom se obavlja putem stranice https://onthehub.com/ na kojoj se potrebno registrirati sa službenom AAI identitetom odnosno e-mail adresom oblika: nsurname.geog@pmf.hr


Obavijesti

Na temelju Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i Pravilnika o doktorskim studijima na PMF-u objavljujemo, u dogovoru s pristupnikom, da će se u ponedjeljak, 20. svibnja 2024. u 16:00 sati na Geografskom odsjeku PMF-a održati javna obrana teme doktorskog rada pod naslovom: „Prostorna diferencijacija utjecaja fondova Europske unije na društveni i gospodarski razvoj u Republici Hrvatskoj od 2014. godine“.

Prijavljena tema brani se javno pred drugim doktorandima i ostalim zainteresiranima te pred Povjerenstvom za ocjenu teme i predlaganje mentora u sastavu:

1. Izv. prof. dr. sc. Jelena Lončar, predsjednica (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek)

2. Izv. prof. dr. sc. Tomislav Globan (Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet)

3. prof. dr. sc. Arsim Ejupi (Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore Departamenti i Gjeografisë)

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Vedran Prelogović (Sveučilište u Zagrebu, PMF, Geografski odsjek)

Autor: Ivan Martinić
Dodjela godišnjih nagrada...

Dana 29. veljače 2024. godine održana je druga Dodjela godišnjih nagrada doktorandima i mentorima i koji su u protekloj kalendarskog godini objavili rad u časopisu s visokim faktorom utjecaja (Q1 ili Q2).

Autor: Ivan Martinić

Prirodoslovno-matematički fakultet je prihvatio preporuku Sveučilišta u Zagrebu o mogućnosti produžetka roka za završetak doktorskog studija za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 pri čemu se početkom epidemije smatra ožujak 2020. godine.

Autor: Ivana Erdelez

Prijavnice za polaganje ispita na poslijediplomskom doktorskom studiju ovjeravaju se PRIJE ISPITA u Uredu za poslijediplomski studij, Marulićev trg 19/II, Zagreb.

Autor: Ivana Erdelez

Sukladno zaključku Vijeća PDS-a od 16. lipnja 2016., prilikom pokretanja postupka prijave teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) kandidati prilažu i zamolbu za održavanje Seminara I (za doktorski studij Geografije) odnosno Javne obrane teme doktorskog rada (za Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž) koju će supotpisati i predloženi mentor/i te time dati svoju suglasnost. 

Autor: Ivana Erdelez