Obavijesti

Objavljen je dodatni Natječaj upis na poslijediplomske sveučilišne studije (doktorske studije): Biologija, Fizika, Geologija, Kemija, Matematika, Interdisciplinarni doktorski studij iz oceanologije i Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž, u akademskoj godini 2021./2022., za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti.

Tekst natječaja

OBRAZAC PRIJAVE

 

Autor: Ivana Erdelez

Na temelju Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i Pravilnika o doktorskim studijima na PMF-u objavljujemo, u dogovoru s pristupnicom, da će se u utorak, 16. studenog 2021. u 11:00 sati na Geografskom odsjeku PMF-a održati javna obrana teme doktorskog rada, pod naslovom: 

„Turističkogeografska valorizacija židovske baštine u Hrvatskoj“

Autor: Ivana Erdelez

Na temelju Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i Pravilnika o doktorskim studijima na PMF-u objavljujemo, u dogovoru s pristupnicom, da će se u ponedjeljak, 15. studenog 2021. u 12:00 sati na Geografskom odsjeku PMF-a održati javna obrana teme doktorskog rada, pod naslovom: 

„Prostorni razvoj selektivnih oblika turizma u Gorskoj Hrvatskoj“

Autor: Ivana Erdelez

Znanstvena škola/radionica SVEOBUHVATNI PRISTUP ISTRAŽIVANJU ANTROPOGENIH PRITISAKA NA OKOLIŠ će se održati od 7. do 10. prosinca 2021. godine na Institutu Ruđer Bošković (i online).
  
Znanstvena škola namijenjena je studentima doktorskih studija iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti te svima onima koji se u svom znanstvenom radu bave istraživanjem okoliša, ponašanjem i sudbinom zagađivala u okolišu te njihovim biološkim učincima.

Autor: Ivana Erdelez

Na temelju Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu i Pravilnika o doktorskim studijima na PMF-u objavljujemo, u dogovoru s pristupnikom, da će se u četvrtak, 21. listopada 2021. u 10:00 sati na Geografskom odsjeku PMF-a održati javna obrana teme doktorskog rada, pod naslovom: 

„Učinci implementacije kurikuluma nastavnoga predmeta Geografija na metode poučavanja i učenička postignuća u gimnazijama“

Autor: Ivana Erdelez
Obavijest o reguliranju statusa na...

Upisi u više godine i reguliranje statusa u akademskoj godini 2021./2022. provodit će se od 11. do 22. listopada 2021. Mole se doktorandi da do navedenog datuma osobno i elektronski na email adresu pds@geog.pmf.hr dostave:

Autor: Ivana Erdelez

Zbog pandemije COVID-19, rok izvršavanja dolje navedenih studijskih obveza na Doktorskom studiju geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž odgađa se do 30. studenoga 2021.:

Autor: Ivana Erdelez

Prijavnice za polaganje ispita na poslijediplomskom doktorskom studiju ovjeravaju se PRIJE ISPITA u Uredu za poslijediplomski studij, Marulićev trg 19/II, Zagreb.

Autor: Ivana Erdelez

Sukladno zaključku Vijeća PDS-a od 16. lipnja 2016., prilikom pokretanja postupka prijave teme doktorskog rada (Dr.Sc.-01) kandidati prilažu i zamolbu za održavanje Seminara I (za doktorski studij Geografije) odnosno Javne obrane teme doktorskog rada (za Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž) koju će supotpisati i predloženi mentor/i te time dati svoju suglasnost. 

Autor: Ivana Erdelez