Nastava

Nastavnici Zavoda za fizičku geografiju godišnje provedu više od 2000 sati u izravnoj nastavi sa studentima, uključujući preddiplomski i diplomski studij. Također sudjeluju i u izvođenju Doktorskog studija geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž. Dio studenata pokazuje osobitu sklonost prema fizičkoj geografiji, pa je to rezultiralo brojnim završnim radovima: prvostupničkim radovima i diplomskim radovima, te doktorskim disertacijama iz područja fizičke geografije. 
Broj fizičkogeografskih predmeta osobito se povećao uvođenjem bolonjskog procesa, pri čemu su, osim obaveznih, uvedeni i raznovrsni izborni predmeti. Zahvaljujući razvoju geografije, potreba za uvođenjem novih predmeta i dalje postoji. Za neke predmete djelatnici Zavoda su objavili sveučilišne udžbenike, a studentima su na raspolaganju i interne skripte, te nastavni materijali objavljeni na mrežnim stranicama. 

 

 

 

 Budući da Geografski odsjek već niz godina ulaže znatna sredstva u stručnu   literaturu, u Središnjoj geografskoj knjižnici se mogu naći brojni domaći i   inozemni naslovi, kao i stručni časopisi. U situaciji koja je zbog potresa i   pandemije onemogućila boravak u prostorijama Geografskog odsjeka, nastavnici   su sve oblike nastave maksimalno prilagodili platformama koje omogućuju   nastavu na daljinu u realnom vremenu. 
Osim fizičkogeografskih, neki djelatnici Zavoda predaju i regionalnogeografske i teorijske predmete.
Posebna se pažnja pridaje terenskoj nastavi. Cilj je terenske nastave primjena stečenih znanja u konkretnom prostoru. U tu svrhu studenti i sami istražuju pojedine teme, kako bi kasnije rezultate potvrdili na terenu. Terenska nastava uključuje demonstracijska predavanja, uočavanje uzročno-posljedičnih veza i procesa u prostoru, te praktičan rad (mjerenje, kartiranje, analizu uzoraka i dr.).