O vanjskom suradniku

Tvrtko Pleić

Funkcija:naslovni asistent
E-mail: E-mail
Zavod/služba: Geografski odsjek
Godina diplomiranja:2019.

Konzultacije

četvrtkom od 9.40 do 10.20 ili od 17.40 do 18.20 uz prethodni dogovor e-mailom

Životopis

Rođen 27. rujna 1995. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Donjem Miholjcu. Diplomirao je 15. srpnja 2019. s temom Prostorna analiza  incidencije raka pluća u Hrvatskoj pod mentorstvom doc.dr.sc. Vedrana Prelogovića i stekao zvanje magistar edukacije povijesti i geografije. Dobitnik je Rektorove nagrade za individualni znanstveni rad za rad Percepcija Balkana među zagrebačkim i mariborskim studentima geografije u koautorstvu s Vedranom Glasnovićem, pod mentorstvom doc.dr.sc. Vedrana Prelogovića i doc.dr.sc. Petre Radeljak Kaufmann.  Trenutačno pohađa Doktorski studij Geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je prijavio i obranio temu Siromaštvo i socijalna ekskluzija u hrvatskim makroregionalnim središtima. 

Zaposlen je u IX. gimnaziji u Zagrebu kao nastavnik Geografije i Povijesti. Dobitnik je Nagrade za najbolje odgojno-obrazovne djelatnike u šk. 2019./2020. i 2020./2021. godini.

Autor je dva izvorna znanstvena članka (u trenu objave oba u Q2 časopisima), udžbenika geografije za 4. razred gimnazije i drugih obrazovnih materijala (digitalni obrazovni sadržaji, metodički priručnici, scenariji nastave). Mentor je studentima Povijesti u sklopu nastavno-pedagoške prakse.

Član je više povjerenstava i radnih tijela i skupina pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Primarni istraživački interes čine socijalna struktura grada, geografija zdravlja te doživljaji i percpecije prostora.

Angažiran je kao naslovni asistent od prosinca 2019. na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta kao suradnik na predmetima Urbana geografija i Geografija Europe na preddiplomskom i integriranom studiju te Urbano-socijalna geografija na diplomskom studiju.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Izabrane publikacije

1. Pleić, T., Glasnović, V., Prelogović, V., Radeljak Kaufmann, 2020: In Search of Spatial Perceptions: The Balkans as Vernacular Region, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, prihvaćeno za objavu.

2. Pleić, T., Jakovčić, M., 2017: The impact of transportation connectivity on academic achievmenet of secondary school pupils: a case study of the Donji Miholjac Secondary School, Croatia, Hrvatski geografski glasnik 79 (2), 87-108.

Izabrani projekti

Regionalizacija pojavnosti karcinoma u RH - 2018. - Sveučilišna potpora (voditelj: doc. dr. sc. Ognjen Brborović) - Škola narodnog zdravlja "Andrija Štampar", Medicinski fakultet, Zagreb

Povijest zaposlenja

rujan 2020. - nastavnik Geografije i Povijesti, IX. gimnazija, Zagreb

prosinac 2019. - naslovni asistent, Geografski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

rujan 2019. - srpanj 2020. - nastavnik Geografije, IX. gimnazija, Zagreb

siječanj - kolovoz 2019. - nastavnik Povijesti i Geografije, Privatna gimnazija i ekonomsko-informatička škola Fututra s p.j.