Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Gemologija

Šifra: 44098
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Andrea Čobić
Izvođači: Ena Topalović , mag. geol. - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Engleski jezik:

0,0,0

Nastavnik nije u mogućnosti ponuditi nastavu na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvodno predavanje ? obuhvat kolegija i uvodni pojmovi. Geologija nalazišta dragog kamenja. Kristalna optika u gemologiji. Optički efekti kod dragog kamenja. Teorija boja ? uzroci obojenja dragog kamenja. Gemološki instrumenti. Metode gemoloških ispitivanja. Sistematika minerala/dragog kamenja. Rijetko drago kamenje. Organske tvari kao drago kamenje. Dijamant ? graduiranje i imitacije. Sintetsko drago kamenje. Imitacije, kompozitno drago kamenje i tretmani. Obrada dragog kamenja i sistematika rezova. Seminar.
Literatura:
1. semestar
Izborni kolegiji za smjer Mineralogija i petrologija (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija

3. semestar
Izborni kolegiji za smjer Mineralogija i petrologija (zimski semestar) - Redovni Studij - Geologija
Termini konzultacija:

Obavijesti