PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2023./24. i datuma predaje materijala za Povjerenstvo za nastavu nalazi se ovdje.


REGULIRANJE STUDENTSKOG STATUSA

Sva pitanja vezana uz regulianje studentskog statusa te podnošenje zamolbi prema Geološkom odsjeku provodi se putema Ureda za studente Geološkog odsjeka smještenog u zgradi Kemijskog odsjeka.

Dolje se nalaze elektroničke verzije svih potrebnih obrazaca. 

Molimo da obrasce popunjavate elektronički, te obavezno vlastoručno potpišete. Potpisane obrasce (po potrebi s dodatnim prilozima, npr. potvrde o uplati, dokumentacija vezana uz reguliranje studentskog statusa i sl.) potrebno je osobno predati u referadu.

U iznimnim situacijama, potpisana zamolba s popratnom dokumentacijom može se dostaviti elektroničkom poštom. Molimo da u tom slučaju prethodno telefonski kontaktirate Referadu.

 

VAŽNO:

Molimo da se dokazi o provedenim uplatama upućenim prema Geološkom odsjeku u bilo koju svrhu reguliranja studentskih prava dostavljaju elektroničkom poštom u studentsku referadu, kako bi se ubrzao postupak rješavanja svih predmeta. To se odnosi i na dostavu PDF datoteke transakcija provedenih putem internet bankarstva, te fotografije/skenove uplatnica (napomena: fotografije zaslona mobitela nisu valjani dokazi!). Molimo da se u naslov/predmet takvih poruka stavi "Dokaz o uplati" te ime i prezime studenta.

 

 

Priznavanje posebnih postignuća studenata:

Kriterije i način dodjele pohvala studentima preddiplomskog i diplomskih studija na Geološkom odsjeku regulirani su posebnom odlukom koju možete pronaći OVDJE.

Studenti mogu zatražiti priznavanje statusa iznimno uspješnog studenta, što mu omogućava upis još jednog studijskog programa na Fakultetu ili završetka studija u vremenu kraćem od propisanog trajanja studija, te upis i više od 35 ECTS bodova semestralno, do maksimalno 50. Osnovni kriteriji definirani su člankom 7. i 8. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u, a dodatne kriterije za studente Geološkog odsjeka možete pronaći OVDJE.

 

 

Priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti

Postupak i kriteriji priznavanja aktivnosti studenata sveučilišnih preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu koji su ostvareni izvan nastave opisane izvedbenim planom i programom studija Sveučilišta u Zagrebu uređeni su Pravilnikom o priznavanju izvannastavnih aktivnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Upute za postupak priznavanja ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti:

  • student osobno donosi ispunjeni i potpisani zahtjev za priznavanje ECTS bodova za izvannastavne aktivnosti referadi svog odsjeka (obrazac zahtjeva ovdje)
  • student zahtjevu prilaže svu dokumentaciju o obavljenoj aktivnosti kojom raspolaže (program aktivnosti, certifikat/potvrdu o obavljenoj aktivnosti I sl. - više detalja može se pronaći u Pravilniku i obrascu zahtjeva).

 


ELEKTRONIČKI OBRASCI

Važna napomena: Obrasci su izrađeni u .doc formatu. Ukoliko ih dostavljate elektroničkom poštom, molimo da vlastoručno potpisane dokumente i eventualne priloge pohranite u .pdf formatu.

 

Opći obrazac studentske zamolbe (word)

 

Obrazac za prijavu KOMISIJSKOG ispita

 

Obrazac za upis izbornih predmeta s drugih sastavnica PMF-a ili Sveučilišta

 

Obrazac za upis izbornih predmeta sa srodnih studijskih programa unutar Geološkog odsjeka (Geologija-paleontologija, Mineralogija-petrologija, Geologija zaštite okoliša)


NAKNADE I PODACI ZA UPLATE

Podaci potrebni za provođenje uplata:

UPLATITELJ: PREZIME I IME (obavezan podatak)
 

PRIMATELJ:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
HORVATOVAC 102A
10000 ZAGREB


BROJ RAČUNA PRIMATELJA (ŽIRO-RAČUN): 2360000-1101522208

Za uplate od 01.01.2013. umjesto žiro računa IBAN:
HR5823600001101522208

MODEL: HR00

 

Za točan poziv na broj za svaku vrstu uplate molimo pogledajte tablicu u prilogu! Molimo, obratite pozornost da drugi set brojeva u pozivu na broj mora glasiti 107 da bi uplate bile pravilno proknjižene i vidljive! 

Tablica: Naknade za troškove usluga iz djelatnosti Fakulteta  (PDF format; ažurirano 2. 5. 2024.)

 

 


ODLUKE FAKULTETSKOG VIJEĆA O NAKNADAMA ZA UPISE TE O PARTICIPACIJI U AK. GOD. 2023./24.

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebi na sjednici 23. veljače 2023. godine donijelo je:

1. Odluku o utvrđivanju visine naknada za troškove usluga iz djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, u primjeni od 1. travnja 2023. godine

2. Odluku o utvrđivanju naknada za upis studenata u I. godinu prijediplomskih sveučilišnih studija, integriranih prijediplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, te diplomskih sveučilišnih studija koje organizira i izvodi PMF

I dalje je na snazi Privremena odluku o participaciji u troškovima studija PMF-a u ak. god. 2022./23. (vidi OVDJE)

Cjenik s iznosima naknada za troškove usluga dostupan je ovdje.


ODLUKE FAKULTETSKOG VIJEĆA O NAKNADAMA ZA UPISE TE O PARTICIPACIJI U AK. GOD. 2022./23.

Fakultetsko vijeće prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebi na sjednici 22. rujna 2022. donijelo je sljedeće odluke:

1. Odluku o cijeni upisa i troškova razredbenog postupka za preddiplomske, integrirane i diplomske studijske programe PMF-a u ak. god. 2022./23. (vidi OVDJE)

2. Privremenu odluku o participaciji u troškovima studija PMF-a u ak. god. 2022./23. (vidi OVDJE)

Cjenik s iznosima naknada za troškove usluga dostupan je ovdje.