PMF - Geološki odsjek

RASPORED SJEDNICA

Raspored sjednica Vijeća Geološkog odsjeka u ak. god. 2021./22. nalazi se ovdje.


NAKNADE ZA UPISE U AK. GOD. 2021./22.

Na sjednici Fakultetskog vijeća PMF-a održanoj 20.5.2021. donesene su odluke o troškovima upisa u akad. god. 2021./22., te o participaciji u troškovima studija za istu akad. godinu. Spomenute dokumente možete pronaći na ovim poveznicama:

Odluka o cijeni upisa i nakandi za razredbeni postupak (2021./22.)

Odluka o participaciji u troškovima studija (2021./22.)

VAŽNO: Sukladno odluci o participaciji (točka 3, podtočka (d)), studenti diplomskog studija Geologija odnosno Geologija zaštite okoliša koji na tim studijima studiraju najviše DVIJE akademske godine, a do 30. rujna 2021. godine su položili sve ispite i ispunili sve studijske obaveze, OSIM IZRADE I OBRANE DIPLOMSKOG RADA, oslobađaju se od plaćanja participacije, pod uvjetom da završe studij do kraja zimskog semestra akad. godine 2021./22.

Da bi ostvarili ovo pravo, studenti su dužni podnijeti pisanu molbu Vijeću Geološkog odsjeka putem Ureda za studente. U tekstu molbe treba biti jasno navedeno jesu li zadovoljeni kriteriji koje definira Odluka te planira li se rad obraniti do kraja zimskog semestra

Pisane molbe potrebno je predati u Ured za studente do 30. rujna (ukljčivo). 


UPISI U AK. GODINU 2021./2022. - OSTALI STUDENTI

Upisi u istu ili višu godinu studija za Preddiplomski sveučilišni studij Geologija i diplomske sveučilišne studije Geologija i Geologija zaštite okoliša počet će 20. rujna 2021. i trajat će do 3. listopada 2021godine. Ovo se ne odnosi na studente koji su završili ili upravo završavaju preddiplomski studij. 

Molimo sve one koji će na vrijeme regulirati nastavne obaveze da upis naprave do 30.9.2021.

VAŽNO

Prije upisa studenti:

 • moraju provjeriti preko studomata da su im svi položeni ispiti evidentirani u ISVU sustavu i po potrebi kontaktirati predmetnog nastavnika,
 • vratiti sve knjige u knjižnice PMF-a,
 • pristupiti upisu kolegija putem Studomata, 
 • tek nakon upisa u Studomatu uplatiti iznos od 130,00 kn za troškove upisa putem opće uplatnice ili e-bankarstvom:
  • IBAN: HR5823600001101522208;
  • model 00
  • poziv na broj odobrenja za studente GEOLOŠKOG ODSJEKA je 604070-107- OIB STUDENTA
 • Nakon upisa putem Studomata i uplate, poslati kopiju uplate na mail referade

 

 • Svi koji upisuju jedan od kolegija treći put ne mogu se upisati preko studomata, već moraju pisati molbu za odobrenje upisa. Za svaki kolegij koji se upisuje treći puta piše se odvojena obrazložena zamolba.

 

 • Naknadni upis odobrava se iznimno uz molbu (400,00 kn) - odnosi se na upise koji će se pokušati izvršiti nakon datuma 3.10.2021.
 • Napomena: Upisi u više godine produljeni su do petka, 8.10.2021. (uključivo).