PMF - Geološki odsjek

Broj posjeta:
194532

Korisne poveznice

DIGITALNA OGLASNA PLOČA

Na Naslovnici stranice Geološkog odsjeka PMF-a i u odjeljcima Naslovnice možete pronaći sve aktualne obavijesti o aktivnostima na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.


Za osnovne obavijesti o održavanju nastave, seminara i ispita pogledajte u nastavku ove stranice odjeljak Nastavne obavijesti, a za detaljnije obavijesti o izvođenju nastave na pojedinim predmetima, kao i pripadajuće nastavne materijale, posjetite stranice svakog predmeta.

MOLIMO STUDENTE DA OBAVIJESTI VEZANE UZ IZVOĐENJE NASTAVE POTRAŽE NA STRANICAMA POJEDINOG KOLEGIJA.

 
Za znanstvene i ostale obavijesti molimo pogledajte odjeljak OSTALE OBAVIJESTI.

 

Obavijesti o obranama završnih i diplomskih radova, kao i doktorskih disertacija molimo da potražite pod JAVNE OBRANE radova.

 

Sve obavijesti vezano uz COVID-19 i načine održavanja nastave, ispita i rada u prostorima Geološkog odsjeka molimo da potražite pod COVID-19 OBAVIJESTI.


NASTAVNE OBAVIJESTI

Autor: Šimun Aščić

Mole se studenti 2. god. diplomskog studija Geologije da se upišu u niže priloženu tablicu kako bi odabrali kod kojeg će profesora raditi i polagati kolegij Samostalni terenski rad (44031). Upute za upisivanje nalaze se u priloženoj tablici.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HKXFxpkjF1VKvW9lVE_pzsxJu3uisk6Gy0mu0iyc96k/edit?usp=sharing

 

Autor: Maja Martinuš

Studentica smjera Znanosti o okolišu Kristina Krenek pristupit će polaganju diplomskog ispita u Ponedjeljak 25.10.2021. u 13:00 sati, u predavaoni MPZ2, Mineraloško-petrografskog zavoda, Horvatovac 95, Zagreb Tema diplomskog rada je MJERE EUROPSKOG ZELENOG PLANA I UREDBE REACH U SVRHU SMANJENJA ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA TVARIMA POSEBNO ZABRINJAVAJUĆIH SVOJSTAVA POPUT PERFLUORALKILNIH (PFAS) SPOJEVA

Autor: Irena Bašić

Student smjera Znanosti o okolišu Franko Borovčak pristupit će polaganju diplomskog ispita u Ponedjeljak 25.10.2021. u 12:15 sati, u predavaoni MPZ2, Mineraloško-petrografskog zavoda, Horvatovac 95, Zagreb Tema diplomskog rada je EUROPSKE DIREKTIVE O KRUTNOJ EKONOMIJI, KAKVOĆI VODE ZA PIĆE TE ODRŽIVOJ PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI S CILJEM ČIŠĆEG I ZDRAVIJEG OKOLIŠA

Autor: Irena Bašić

Izlaganje Seminara I (41030) za studente druge godine preddiplomskog studija Geologije održat će se tijekom prosinca 2021. i tijekom siječnja 2022. godine.

Zbog dobivanja teme Seminara I od strane odabranog nastavnika, studenti su obvezni prijaviti se svojim potpisom u tabelu izvješenu na oglasnoj ploči Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a najkasnije do 05.11.2021.

Autor: Damir Bucković

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) 2021. godine slavi 50 godina od svog osnutka. S ciljem obilježavanja te godišnjice Srce je osiguralo besplatno pohađanje obrazovnih programa svojim sadašnjim i budućim polaznicima. 

Obrazovna akcija namijenjena studentima pod nazivom "50 tečajeva za studente za 50 godina Srca" predviđa održavanje ukupno 50 tečajeva tijekom godine, a omogućava svakom studentu pohađanje bez naknade jednog od odabranih pet naslova. Održavanje ove posebne serije tečajeva započet će tijekom svibnja 2021. godine. Riječ je o tečajevima za koje je do sada iskazan veliki interes, ali i onima koji bi studentima mogli biti korisni u budućem radu, a uključuju teme iz područja web-tehnologija, programiranja, uporabe grafičkih alata te statističke analize podataka.

Ovi tečajevi održavat će se svaki mjesec, tijekom godine dana, a očekuje se da će na ukupno 50 tečajeva biti više od 500 polaznika. Tečajevi će se održavati online, putem sustava za webinare.

Za sve detalje posjetite: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/50-tecajeva-za-studente-za-50-godina-srca/

 

Autor: Zorica Petrinec
Popis obavijesti

Obavijest o smrti akademika Vladimira Bermanca

U 67. godini umro je u Ohridu istaknuti hrvatski mineralog prof. dr. sc. Vladimir Bermanec, akademik HAZU, dugogodišnji zaposlenik Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Rodio se 8. kolovoza 1955. u Zagrebu gdje je 1979. diplomirao mineralogiju na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Magistrirao je 1987. godine te 1992. doktorirao. Od 1978. radio je u Mineraloško-petrografskom zavodu PMF-a gdje je prošao sve akademske stupnjeve od asistenta do redovnog profesora u trajnom zvanju (2005.). Dužnosti predstojnika Mineraloško-petrografskoga zavoda obnašao je od 1997. do 1999. Bio je pročelnik Geološkog odsjeka (2001.−2003.) te prodekan za izgradnju PMF-a (2004.−2006.). Od 2006. bio je član suradnik HAZU, a za redovitog člana HAZU, u Razredu za prirodne znanosti, izabran je 2012. Bio je predsjednik Odbora za geokemiju i aktivan član Hrvatske kristalografske zajednice. Akademik Vladimir Bermanec objavio je više od 40 znanstvenih radova. Autor je i dva sveučilišna udžbenika (jednoga u koautorstvu) iz sistematske mineralogije, od kojih je za jedan nagrađen Nagradom Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo iz prirodnih znanosti za 2003. godinu. Aktivno je sudjelovao na više od 100 svjetskih i drugih međunarodnih kongresa i skupova te na dvadesetak domaćih.

U znanstvenom radu bavio se ispitivanjem kristalokemijskih svojstava minerala i mineralnih grupa kao što su feldspati zeoliti, tinjci, amfiboli, granati, razni sulfidi i borati, kao i više od 30 minerala i mineralnih grupa. Pritom je opisao i desetak do tada nepoznatih minerala.

Bio je član mnogih međunarodnih, inozemnih i domaćih strukovnih društava i komisija. Posebno treba istaknuti njegovo dugogodišnje aktivno članstvo u Komisiji za nove minerale, nomenklaturu i klasifikaciju minerala Međunarodne mineraloške asocijacije (IMA-CNMNC). Bio je i recenzent za mnoge domaće i inozemne časopise (European Journal of Mineralogy, The Canadian Mineralogist, u kojemu je bio i član uredništva). U svojem radu razvio je suradnju s brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama.