PMF - Geološki odsjek

Broj posjeta:
191721

Korisne poveznice

DIGITALNA OGLASNA PLOČA

Na Naslovnici stranice Geološkog odsjeka PMF-a i u odjeljcima Naslovnice možete pronaći sve aktualne obavijesti o aktivnostima na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.


Za osnovne obavijesti o održavanju nastave, seminara i ispita pogledajte u nastavku ove stranice odjeljak Nastavne obavijesti, a za detaljnije obavijesti o izvođenju nastave na pojedinim predmetima, kao i pripadajuće nastavne materijale, posjetite stranice svakog predmeta.

MOLIMO STUDENTE DA OBAVIJESTI VEZANE UZ IZVOĐENJE NASTAVE POTRAŽE NA STRANICAMA POJEDINOG KOLEGIJA.

 
Za znanstvene i ostale obavijesti molimo pogledajte odjeljak OSTALE OBAVIJESTI.

 

Obavijesti o obranama završnih i diplomskih radova, kao i doktorskih disertacija molimo da potražite pod JAVNE OBRANE radova.

 

Sve obavijesti vezano uz COVID-19 i načine održavanja nastave, ispita i rada u prostorima Geološkog odsjeka molimo da potražite pod COVID-19 OBAVIJESTI.


NASTAVNE OBAVIJESTI

Dana 14.10.2021. na mrežnim stranicama Geološkog odsjeka objavljen je Pravilnik o diplomskom i završnom radu i diplomskom i završnom ispitu na Geološkom odsjeku. Pravilnik stupa na snagu 22.10.2021. Cjeloviti tekst pravilnika nalazi se OVDJE

Autor: Zorica Petrinec

Studentica smjera Znanosti o okolišu Kristina Krenek pristupit će polaganju diplomskog ispita u Ponedjeljak 25.10.2021. u 13:00 sati, u predavaoni MPZ2, Mineraloško-petrografskog zavoda, Horvatovac 95, Zagreb Tema diplomskog rada je MJERE EUROPSKOG ZELENOG PLANA I UREDBE REACH U SVRHU SMANJENJA ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA TVARIMA POSEBNO ZABRINJAVAJUĆIH SVOJSTAVA POPUT PERFLUORALKILNIH (PFAS) SPOJEVA

Autor: Irena Bašić

Student smjera Znanosti o okolišu Franko Borovčak pristupit će polaganju diplomskog ispita u Ponedjeljak 25.10.2021. u 12:15 sati, u predavaoni MPZ2, Mineraloško-petrografskog zavoda, Horvatovac 95, Zagreb Tema diplomskog rada je EUROPSKE DIREKTIVE O KRUTNOJ EKONOMIJI, KAKVOĆI VODE ZA PIĆE TE ODRŽIVOJ PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI S CILJEM ČIŠĆEG I ZDRAVIJEG OKOLIŠA

Autor: Irena Bašić

Predavanja iz kolegija Hidrogeokemija i zaštita podzemnih voda započinju idući tjedan, 21.10.2021., po satnici!

Autor: Šimun Aščić

Izlaganje Seminara I (41030) za studente druge godine preddiplomskog studija Geologije održat će se tijekom prosinca 2021. i tijekom siječnja 2022. godine.

Zbog dobivanja teme Seminara I od strane odabranog nastavnika, studenti su obvezni prijaviti se svojim potpisom u tabelu izvješenu na oglasnoj ploči Geološko-paleontološkog zavoda PMF-a najkasnije do 05.11.2021.

Autor: Damir Bucković
Autor: Šimun Aščić

Vjžbe iz kolegija Fizička geologija za 1. god prediplomskog studija od 14.10.2021. će se odvijati prema priloženom rasporedu.

/_news/56923/Fizicka geol_podjela u grupe_novo.jpg

Autor: Maja Martinuš

Nastava iz kolegija Geologija krša (44085) za 1. god diplomskog studija počinje u utorak, 19.10. u predavaonici 016 prema rasporedu.

Autor: Maja Martinuš

Nastava iz kolegija Mineralna optika počet će u četvrtak, 7. listopada 2021. u predavaonici MPZ-2 prema sljedećem rasporedu:

Autor: Frane Marković

Nastava iz kolegija Geologija Hrvatske za 1. god. diplomskog studija počinje u četvrtak, 14.10. u predavaonici 008 prema rasporedu.

Autor: Maja Martinuš

Vježbe iz kolegija Fizička geologija za 1. God. preddiplomskog studija počinju prema priloženom rasporedu u petak, 8.10. u predavaonici 007.

/_news/56825/Fizicka geol_podjela u grupe.jpg

Autor: Maja Martinuš
Autor: Borna Lužar-Oberiter

Temeljem Pravilnika, prilagođeni prijevoz ZET-a može koristiti osoba s invaliditetom koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica i pratitelj uz preporuku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. 

Način obavljanja ove usluge reguliran je Pravilnikom o obavljanju prijevoza osoba s invaliditetom Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.

Studenti s invaliditetom koji su zainteresirani za korištenje ove usluge trebaju se javiti Uredu za studente s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu na uredssi@unizg.hr, koji podatke i dokumente potrebne za realizaciju ovoga prava dostavlja nadležnom Gradskom uredu. Za sve dodatne informacije studenti se mogu obratiti Uredu i putem tel. 01 4564 405, mob. 099 4593 578 ili osobnim dolaskom u Studentsko naselje "Stjepan Radić", Jarunska 2 (prizemlje 12. paviljona).

Autor: Željka Haramina
Popis obavijesti

Obavijest o smrti akademika Vladimira Bermanca

U 67. godini umro je u Ohridu istaknuti hrvatski mineralog prof. dr. sc. Vladimir Bermanec, akademik HAZU, dugogodišnji zaposlenik Geološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Rodio se 8. kolovoza 1955. u Zagrebu gdje je 1979. diplomirao mineralogiju na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Magistrirao je 1987. godine te 1992. doktorirao. Od 1978. radio je u Mineraloško-petrografskom zavodu PMF-a gdje je prošao sve akademske stupnjeve od asistenta do redovnog profesora u trajnom zvanju (2005.). Dužnosti predstojnika Mineraloško-petrografskoga zavoda obnašao je od 1997. do 1999. Bio je pročelnik Geološkog odsjeka (2001.−2003.) te prodekan za izgradnju PMF-a (2004.−2006.). Od 2006. bio je član suradnik HAZU, a za redovitog člana HAZU, u Razredu za prirodne znanosti, izabran je 2012. Bio je predsjednik Odbora za geokemiju i aktivan član Hrvatske kristalografske zajednice. Akademik Vladimir Bermanec objavio je više od 40 znanstvenih radova. Autor je i dva sveučilišna udžbenika (jednoga u koautorstvu) iz sistematske mineralogije, od kojih je za jedan nagrađen Nagradom Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo iz prirodnih znanosti za 2003. godinu. Aktivno je sudjelovao na više od 100 svjetskih i drugih međunarodnih kongresa i skupova te na dvadesetak domaćih.

U znanstvenom radu bavio se ispitivanjem kristalokemijskih svojstava minerala i mineralnih grupa kao što su feldspati zeoliti, tinjci, amfiboli, granati, razni sulfidi i borati, kao i više od 30 minerala i mineralnih grupa. Pritom je opisao i desetak do tada nepoznatih minerala.

Bio je član mnogih međunarodnih, inozemnih i domaćih strukovnih društava i komisija. Posebno treba istaknuti njegovo dugogodišnje aktivno članstvo u Komisiji za nove minerale, nomenklaturu i klasifikaciju minerala Međunarodne mineraloške asocijacije (IMA-CNMNC). Bio je i recenzent za mnoge domaće i inozemne časopise (European Journal of Mineralogy, The Canadian Mineralogist, u kojemu je bio i član uredništva). U svojem radu razvio je suradnju s brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim i visokoškolskim ustanovama.