Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Analitička geometrija

Šifra: 92894
ECTS: 7.0
Nositelji: doc. dr. sc. Tomislav Berić - Predavanja
doc. dr. sc. Slaven Kožić - Predavanja
Izvođači: Daniela Ivanković - Auditorne vježbe
dr. sc. Martina Stojić - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Usvojiti osnovne elemente algebre vektora u prostoru i analitičke geometrije u ravnini i prostoru. Ovim kolegijem niveliramo znanje studenata prve godine vezano uz analitičku geometriju i vektorski račun i postavljamo osnove na kojima se u kolegijima Linearna algebra 1 i 2 grade apstraktni pojmovi kao što su algebarske strukture, (grupa, vektorski prostor), operatori i sl. Drugim riječima, studente upoznajemo s početnim primjerima vektorskih prostora u kojima se uočavaju pojmovi poput linearne nezavisnosti, baze, dimenzije i sl. koji će u Linearnoj algebri 1 i 2 biti generalizirani. Pojmovi vezani uz krivulje, plohe i geometrijske transformacije uvode se s analitičkog stanovišta i to je svojevrstan uvod u geometrijske kolegije na višim godinama studija kad će se ti pojmovi obraditi i sa stanovišta sintetičke geometrije.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Klasična algebra vektora u V2. Orijentirane dužine. Vektori. Modul, smjer i orijentacija vektora. Zbrajanje vektora. Množenje vektora skalarom. Struktura prostora V2. Linearna zavisnost i nezavisnost vektora. Baza prostora V2. Koordinatizacija. Skalarni produkt. Ortonormirana baza. Koordinatni prikaz skalarnog produkta.
2. Klasična algebra vektora u V3. Orijentirane dužine.Vektori. Modul, smjer i orijentacija vektora. Zbrajanje vektora. Množenje vektora skalarom. Struktura prostora V3. Linearna zavisnost i nezavisnost vektora. Baza prostora V3. Koordinatizacija. Skalarni produkt. Ortonormirana baza. Koordinatni prikaz skalarnog produkta. Vektorski produkt. Mješoviti produkt.
3. Elementi analitičke geometrije u E3. Kartezijev koordinatni sustav na pravcu, u ravnini i prostoru. Udaljenost točke od ravnine. Razni oblici jednadžbe ravnine. Kut dviju ravnina. Analitička predočenja pravca. Kut dvaju pravaca. Kut pravca i ravnine. Udaljenost točke od pravca. Zajednička normala i najkraća udaljenost dvaju pravaca. Krivulje drugog reda u ravnini i njihovo analitičko predočenje. Plohe 2. reda. Krivulje u prostoru. Neki drugi koordinatni sustavi u prostoru.
4. Geometrijske transformacije. Geometrijske transformacije u R2 (osna i centralna simetrija, rotacija, translacija, homotetija). Koordinatni i matrični zapis transformacija. Kompozicija transformacija. Geometrijske transformacije u R3 (centralna simetrija, zrcaljenje s obzirom na ravninu, zrcaljenje s obzirom na pravac, rotacija oko pravca, homotetija, ortogonalno projiciranje na ravninu, ortogonalno projiciranje na pravac, translacija). Kompozicija transformacija. Svojstva pojedinih skupova transformacija s obzirom na kompoziciju i njihova struktura.
Literatura:
 1. B. Pavković, D. Veljan: Elementarna matematika 2
 2. K. Horvatić: Linearna algebra
 3. N. Elezović, A. Aglić: Linearna algebra
 4. N. Bakić, A. Milas: Zbirka zadataka iz linearne algebre s rješenjima
 5. N. Elezović, A. Aglić: Linearna algebra, zbirka zadataka
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • doc. dr. sc. Tomislav Berić:

  utorak 10-11

  petak 13-14

  U kolokvijskim tjednima konzultacije se održavaju po dogovoru.

  Lokacija: A309
 • doc. dr. sc. Slaven Kožić:

  Konzultacije se održavaju petkom, 9-10 i 16-17 sati. Ako planirate doći na konzultacije, molim da se najavite e-mailom.

  Lokacija: 207

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/ag/


Obavijesti

Na stranici https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/ag/zadace.php objavljena je četvrta zadaća.

Autor: Martina Stojić

Budući da je u srijedu navečer test iz Elementarne geometrije, dva sata vježbi neće biti nadoknađena u srijedu navečer, već će se ovaj i sljedeći tjedan nastava petkom (14.1. i 21.1.) za tu grupu održavati 8-11 sati umjesto 9-11 sati, u istoj predavaonici.

Autor: Martina Stojić

Nadoknada vježbi za grupu asistentice Ivanković održat će se u srijedu 12. siječnja od 18 do 20 sati u predavaonici 004.

Autor: Martina Stojić

Vježbe 7. siječnja u terminu od 9 do 11 sati odgađaju se za sljedeći tjedan zbog bolesti asistentice. Termin nadoknade bit će objavljen naknadno. 

Autor: Martina Stojić

Na stranici https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/ag/zadace.php objavljena je treća zadaća.

Autor: Martina Stojić

Rezultati prvog kolokvija i prve dvije zadaće su objavljeni ovdje: AG-2122-tablica-dz12-kol1.pdf

Za uvide u pojedini zadatak možete se javiti nastavniku na e-mail najkasnije u petak 10.12.:

 • 1. zadatak, Tomislav Berić
 • 2. zadatak, Slaven Kožić
 • 3. zadatak, Martina Stojić
 • 4. i 5. zadatak, Daniela Ivanković, daniela.ivankovic@math.hr

Zadaci s kolokvija objavljeni su ovdje: AG-2122-Kol1.pdf

Autor: Martina Stojić

Na stranici https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/ag/zadace.php objavljena je druga zadaća.

Autor: Martina Stojić

Na stranici https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/ag/zadace.php objavljena je prva zadaća zajedno s uputama.

Autor: Martina Stojić

Demonstrature u akad. god. 2021./2022. izvode:

 • Antea Blažević (srijedom 9-11h); prije dolaska obavezno se najavite na email: blaz023.a (adresa je na @gmail.com);
 • Erik Vukšić  (utorkom 15-16h, srijedom 14-15h); prije dolaska obavezno se najavite na email: erik.vuksic (adresa je na @student.math.hr).
Autor: Slaven Kožić