Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Diskretni dinamički sustavi

Šifra: 201265
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Resman - Predavanja
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj kolegija je izložiti osnovne primjere te ključne rezultate i tehnike moderne teorije diskretnih dinamičkih sustava na 2-dim
mnogostrukostima.

Nastavni sadržaj uključuje, između ostalog, Smaleovu potkovu, hiperboličke automorfizme na torusu, atraktore, teoreme o stabilnim i
nestabilnim mnogostrukostima, hiperboličke skupove, aksiom A i strukturnu stabilnost, familiju Hénonovih preslikavanja.
Literatura:
  1. R. L. Devaney: An introduction to chaotic dynamical systems, 2nd edition
  2. G. Stuck, M. Brin: Introduction to Dynamical Systems
  3. A. Katok, B. Hasselblatt, G. - C. Rota: Introduction to the modern theory of dynamical systems
1. semestar
Izborni predmet 1, 2, 3, 4 - Redovni Studij - Matematička statistika

2. semestar
Izborni predmet 1, 2, 3, 4 - Redovni Studij - Matematička statistika

3. semestar
Izborni predmeti 5, 6, 7 - Redovni Studij - Matematička statistika

4. semestar
Izborni predmeti 5, 6, 7 - Redovni Studij - Matematička statistika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Maja Resman:

    utorkom   11-13h

    Lokacija: 314/III

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/~sonja/DDS.html


Obavijesti