Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Makroekonomika 1

Šifra: 45949
ECTS: 2.5
Nositelji: prof. dr. sc. Boris Cota - Predavanja
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Omogućiti studentima razumijevanje tekućih makroekonomskih događaja. U tu svrhu nužno je osigurati analitičko oruđe i formalne modele na temelju kojih bi se objasnilo ponašanje proizvodnje, inflacije, nezaposlenosti, kamatnih stopa, deviznog tečaja i drugih makroekonomskih varijabli. Takva se aparatura koristi i za predviđanje ponašanja privredne aktivnosti, uključujući i utjecaj ekonomske politike. U izlaganju kolegija koristit će se integrirani pristup makroekonomici (kao mladoj i imperfektnoj znanosti). To znači da će se proučavati agregatni makroekonomski model koji se temelji na implikacijama ravnotežnih uvjeta na tri skupine tržišta: tržište dobara, financijska tržišta i tržište radne snage.

NASTAVNI SADRŽAJI :
1. Računi nacionalnog dohotka i proizvodnje (NIPA). Kružni tok privredne aktivnosti.
2. Mjerenje cijena, nezaposlenosti i troškova rada.
3. Tržište dobara. Potražnja za dobrima. Ravnotežni domaći proizvod.
4. Financijska tržišta. Potražnja za novcem. Ponuda novca. Određivanje ravnotežne kamatne stope.
5. Tržište dobara i financijska tržišta: IS-LM model. Tržište dobara i IS krivulja.
6. Financijska tržišta i LM krivulja. IS-LM model.
7. Tržište rada. Određivanje plaća. Određivanje cijena. Prirodna stopa nezaposlenosti.
8. Agregatni makroekonomski model. Agregatna ponuda. Agregatna potražnja.
9. Ravnotežni domaći proizvod. Utjecaj monetarne i fiskalne politike. Utjecaj promjene cijene nafte.
10. Prirodna stopa nezaposlenosti i Phillipsova krivulja. Inflacija, očekivana inflacija i nezaposlenost. Philipsova krivulja.
11. Inflacija, privredna aktivnost i rast nominalne ponude novca. Proizvodnja, nezaposlenost i inflacija (Okunov zakon, Phillipsova krivulja i agregatna potražnja). Srednji rok. Dezinflacija.
12. Privredni rast. Funkcija proizvodnje. Izvori rasta.
13. Štednja, akumulacija kapitala i proizvodnja. Međuzavisnosti proizvodnje i kapitala. Implikacije alternativnih stopa štednje. Fizički vs. ljudski kapital.
14. Tehnički napredak i privredni rast. Tehnički napredak i stopa rasta. Odrednice tehničkog napretka.
15. Tehnički napredak, plaće i nezaposlenost. Produktivnost, proizvodnja i nezaposlenost. Produktivnost i prirodna stopa nezaposlenosti. Tehnički napredak i efekti distribucije.
Literatura:
  1. O. Blanchard: Macroeconomics, 3rd edition
  2. R. J. Barro, V. Grilli: European Macroeconomics
  3. M. Burda, C. Wyplosz: Macroeconomics: A European Text, 3rd edition
  4. D. Romer: Advanced Macroeconomics, 2nd edition
  5. D.W. Findlay: Macroeconomics-Study Guide, 3rd edition
  6. N. G, Mankiw: Macroeconomics, 5th edition
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Financijska i poslovna matematika
Termini konzultacija:


Obavijesti