Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Nelinearna analiza i primjene 1

Šifra: 92934
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Boris Muha - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Boris Muha - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje studenata sa osnovnim metodama nelinearne analize: metode fiksne tocke i uvod u konveksnu analizu. Uvod u funkcijske prostore te primjena razvijene teorije na analizu integralnih jednadžbi i običnih diferencijalnih jednadžbi.

NASTAVNI SADRŽAJI:
- Normirani prostori i primjeri (3 tjedna)
- Operatori na normiranim prostorima (linearni operatori, kompaktni operatori, Banachov teorem o fiksnoj točki, integralne jednadžbe, 4 tjedna)
- Diferencijalni i integralni račun (integracija vektorskih funkcija, Frechetova i Gateauxova derivacija, Newtonova metoda, 4 tjedna)
- Konveksna analiza, Brouwerov i Schauderov teorem o fiksnoj točki, primjene na obične diferencijalne jednadžbe i integralne jednadžbe (4 tjedna).

OBAVEZE STUDENATA TOKOM NASTAVE I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Očekuje se redovito pisanje domaćih zadaća s unaprijed zadanim rokovima. Obavezno je sudjelovanje u nastavi (redovito prisustvovanje predavanjima i vježbama).

UVJETI ZA POTPIS: Redovito sudjelovanje u nastavi. Sve domaće zadaće predane na vrijeme. Barem 50% bodova iz domaćih zadaća.

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Usmeni ispit. Konačna ocjena formira se iz bodova osvojenih na domaćim zadaćama i usmenog dijela ispita.
Literatura:
  1. P. Drabek, J. Milota: Methods of Nonlinear Analysis
  2. K.-C. Chang: Methods in Nonlinear Analysis
  3. E. Zeidler: Nonlinear Functional Analysis and its Applications, I-IV
1. semestar
Izborni modul Nelinearna analiza i primjene - Redovni Studij - Primijenjena matematika

2. semestar
Izborni modul Nelinearna analiza i primjene - Redovni Studij - Primijenjena matematika

3. semestar
Izborni modul Nelinearna analiza i primjene - Redovni Studij - Primijenjena matematika

4. semestar
Izborni modul Nelinearna analiza i primjene - Redovni Studij - Primijenjena matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!