Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Nelinearni dinamički sustavi

Šifra: 92944
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Goran Radunović
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Izložiti ključne rezultate moderne teorije dinamičkih sustava, ali i neke osnovne tehnike u primjeni.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod i primjeri dinamičkih sustava.
2. Lokalna analiza, periodične točke i hiperboličnost.
3. Kvadratno preslikavanje, simbolička dinamika i topološka konjugacija.
4. Teorem Šarkovskog i kaos.
5. Schwarzova derivacija, unimodalna preslikavanja i teorija tiještenja.
Literatura:
  1. R. L. Devaney: An introduction to chaotic dynamical systems, 2nd edition
  2. A. Katok, B. Hasselblatt, G. - C. Rota: Introduction to the modern theory of dynamical systems
1. semestar Ne predaje se
Izborni predmet 1, 2, 3, 4 - Redovni Studij - Matematička statistika

2. semestar
Izborni predmet 1, 2, 3, 4 - Redovni Studij - Matematička statistika

3. semestar Ne predaje se
Izborni predmeti 5, 6, 7 - Redovni Studij - Matematička statistika

4. semestar
Izborni predmeti 5, 6, 7 - Redovni Studij - Matematička statistika
Termini konzultacija:
  • doc. dr. sc. Goran Radunović:

    Četvrtkom 12-14h u uredu 314. Obvezna najava mailom.

    Lokacija: 314/III

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: https://web.math.pmf.unizg.hr/~sonja/NDS.html


Obavijesti