Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Psihopatologija u djetinjstvu i adolescenciji

Šifra: 45767
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Daria Rovan
Izvođači: doc. dr. sc. Daria Rovan - Seminar
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Stjecanje općih znanja iz područja patopsihologije ponašanja. Navedeni oblici odstupanja od ponašanja koje držimo normalnim susreću se u odgojno - obrazovanoj praksi. Bitan element ovog kolegija je usklađenost tema i sadržaja sa službenom klasifikacijom psihopatologije ponašanja koja vrijedi u Republici Hrvatskoj.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod u kolegij. Određenje psihopatologije u djetinjstvu i mladosti prema klasifikacijskim sustavima MKB-10 i DSM-IV. Povijesni pristupi problemu, aktualne teorije i rasprave o ulogama nasljednih i okolinskih čimbenika u nastanku poremećaja.
2. Mentalna retardacija. Klasifikacija mentalne retardacije, genetski i okolinski čimbenici nastanka duševne zaostalosti, dometi u učenju i moguće osposobljavanje za samostalan život, odnosno skrb i zbrinjavanje intelektualno zaostalih osoba, uzimajući u obzir kategorije mentalne insuficijencije.
3. Poremećaji učenja. Opći preduvjeti za dijagnosticiranje poremećaja. Poremećaj čitanja, poremećaj matematičkih sposobnosti, poremećaj pismenog izražavanja. Simptomatologija, prepoznavanje/dijagnosticiranje, prevalencija, razvojni tijek, pomoć i terapijski zahvati.
4. Poremećaji komuniciranja. Poremećaj jezičnog izražavanja, fonološki poremećaj, mucanje. Kriteriji za prepoznavanje/dijagnosticiranje, prevalencija, razvojni tijek, pomoć i terapijski zahvati.
5. Deficit pažnje i hiperaktivni poremećaj - AD/HD. Simptomatologija, prepoznavanje/dijagnosticiranje, teorijske rasprave o uzrocima poremećaja, opća prevalencija i razlike s obzirom na spol, vježbe koncentracije, psihoterapijski zahvati i medicinsko liječenje, tj. uporaba ritalina, opće teškoće u učenju.
6. Poremećaj ophođenja i poremećaj prkošenja i suprotstavljanja. Simptomatologija, prepoznavanje/dijagnosticiranje, teorije o nastanku poremećaja, prevalencija i razlike s obzirom na spol, psihoterapijski doprinosi i pomoć, mogući razvojni slijed i razvojni ishodi. Poremećaj ophođenja kao preduvjet pri dijagnosticiranju antisocijalnog poremećaja ličnosti.
7. Razvojni rizici u adolescenciji. Poremećaji uzimanja hrane: bulimija, anoreksija; zloporaba tvari i razvoj ovisnosti /pušenje, alkohol, droge/. Rizici homoseksualnog identiteta.
8. Anksioznost u djece i mladih. Anksioznost kao stanje i kao osobina ličnosti, strahovi i fobije, školska fobija, separacijski sindrom, pretjerana samokontrola i opsesivno-kompulzivno ponašanje, anksioznost u strukturi kasnijih poremećaja ličnosti.
9. Depresivnost i depresivna stanja u djece i mladih. Depresivnost i sklonost depresivnom reagiranju, uzročnost, prevalencija i razlike s obzirom na spol, samoubojstva u djetinjstvu i adolescenciji.
10. Shizofrenija u školskoj dobi i adolescenciji. Struktura bolesti, pojavljivanje i dijagnosticiranje, uloga nasljednih čimbenika, prevalencija i razlike s obzirom na spol, liječenje i prognoza uspješnosti liječenja, preporuke za odabir poziva, odnosno ograničenost područja zapošljavanja.
11. Tjelesne bolesti i oštećenja mozga. Svi oblici tjelesne hendikepiranosti, njihova statistička pojavnost; minimalna cerebralna disfunkcija; intelektualna uščuvanost hendikepiranih, savjetovanje pri odabiru zvanja i područja zapošljavanja.
12. Stres u djece i mladih. Psihološka teorija stresa, usporedba s fiziološkim pristupima stresu, stresori, ishodi stresnih situacija. Važniji stresori kod djece i mladih: rastava roditelja, bolest i smrt članova obitelji, školski neuspjeh, pubertetske promjene, separacija, socijalna izoliranost itd. Objašnjenje pojma posttraumatskog stresnog poremećaja.
13. Problemi nasilja prema djeci i mladima. Tjelesno i psihičko nasilje, alkoholizam i kriminogeno ponašanje roditelja, socijalno rizične obitelji, generacijski prijenos zlostavljanja, spolno nasilje nad djecom i mladima, prepoznavanje, pomoć i preporuke za sprječavanje spolnih zloporaba.
14. Psihoterapijski postupci i tehnike te medicinsko liječenje. Pregled psihoterapijskih postupaka, razlikovanje društveno verificiranih od alternativnih pristupa, opasnosti od šarlatana, ezoterike i new agea, obrazloženja o primjeni lijekova kada je to neophodno.
15. Poremećaji ličnosti. Sažet pregled svih 10 poremećaja ličnosti koji nastaju stupanjem u zrelu dob. Opći preduvjeti za dijagnosticiranje poremećaja ličnosti, kriteriji za pojedine poremećaje, prevalencija i razlike s obzirom na spol, uloga nasljednih čimbenika i čimbenika okoline, natuknice o psihoterapijskim postupcima.
Literatura:
1. semestar
Izborni psihološki predmet - Redovni Studij - Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Studenti će steći osnovna znanja o psihopatologiji koja se javlja kod djece i adolescenata te će moći:

  • razumjeti kriterije za određivanje odstupajućeg doživljavanja i ponašanja te prepoznati odstupanja od normalnog psihičkog razvoja u djetinjstvu i adolescenciji
  • razlikovati i navesti osnovna obilježja najčešćih psihičkih i razvojnih poremećaja u djetinjstvu i adolescenciji
  • opisati ulogu pojedinih činitelja u nastanku psihičkih i razvojnih teškoća
  • razumjeti i primijeniti osnovna načela pristupa prevladavanju tih teškoća
  • prepoznati probleme prilagodbe djece s teškoćama u realnoj situaciji
  • razumjeti potrebu za pružanjem podrške djeci s teškoćama u suradnji sa stručnom službom škole

Obavijesti