Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Razvojna psihologija

Šifra: 24214
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Daria Rovan
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Pregled znanstvenih spoznaja iz razvojne psihologije, od začeća do smrti. Osnove razvojne psihologije neophodne su za razumijevanje odgojno - obrazovnih procesa. Naglasak je na razdoblju djetinjstva i mladosti, ali daje se uvid u cjeloživotni razvoj kao pretpostavku za cjeloživotno obrazovanje.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod u razvojnu psihologiju. Povijest razvojnih teorija, nativistički, empiristički pristupi; longitudinalni i transverzalni istraživački nacrti.
2. Začeće, prenatalno razdoblje, novorođenče, dojenče. Periodizacija, I. dio - tjelesni, kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj.
3. Pretpostavke za razvoj zdrave osobe. Genetski i negenetski čmbenici koji utječu na razvoj ploda, porođaj i moguća oštećenja čeda, urednost ishrane kao pretpostavka za uredan razvoj osobe. Emocionalna prihvaćenost djeteta, okolinski utjecaji na rani razvoj.
4. Rano djetinjstvo, predškolska i školska dob. Periodizacija, II. dio - tjelesni, kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj.
5. Rani razvojni poremećaji. Mentalna retardacija, poremećaji učenja (čitanja, pisanja, matematičkih sposobnosti). Poremećaji komuniciranja (jezično izražavanje, mucanje), deficit pažnje, hiperaktivni poremećaj, poremećaj ophođenja i poremećaj s prkošenjem i suprotstavljanjem. Njihove posljedice na učenje i školsku uspješnost.
6. Razvojni testovi. Osnove procjenjivanja urednosti razvoja u djetinjstvu. Testovi zrelosti za polazak u školu. Pregled postupaka za procjenu razvojnih poremećaja.
7. Razvoj pojma o sebi. Razvoj svijesti o sebi. Razvoj samopoštovanja. Pregled teorija moralnog rasuđivanja i moralnog razvoja.
8. Mladenaštvo. Periodizacija, III. dio: - tjelesni razvoj, pubertet, tjelesna zrelost.
9. Mladenaštvo, II. dio. Socijalni i emocionalni razvoj u mladenaštvu. Izvori stresa. Motivacija za učenje.
10. Rana odrasla dob i puna odraslost. Periodizacija, IV. dio. Završetak školovanja, stvaranje obitelji, puna odraslost i razvoj karijere, kriza srednje dobi. Tjelesni, kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj.
11. Kasna odraslost i starost. Periodizacija, V. dio. Kasna odraslost, umirovljenje, prilagodba na mirovinu. Tjelesni, kognitivni, emocionalni i socijalni razvoj.
12. Predstaračko razdoblje i starost. Periodizacija VI. dio. Predstaračko razdoblje, stari i vrlo stari ljudi, krajnja životna dob, smrt. Tjelesne promjene, zdravstveni problemi i bolesti. Promjene na planu kognitivnog funkcioniranja.
13. Inteligencija i školski, odnosno životni uspjeh. Kognitivni razvoj u mladenaštvu. Inteligencija kao temeljna pretpostavka učenja i usvajanja znanja. Korelacije između inteligencije i školskog uspjeha. Intelektualne promjene u funkciji procesa starenja.
14. Poremećaji ličnosti. Preduvjeti za dijagnosticiranje, nastanak, prevalencija, razlike s obzirom na spol, opis svih poremećaja ličnosti.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Osnove psihologije odgoja i obrazovanja - Psihologija ličnosti

Polaganje predmeta :
Položen : Osnove psihologije odgoja i obrazovanja - Psihologija ličnosti
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematika i fizika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti