Seminar za geometriju

U ponedjeljak 27.09.2021., s početkom u 16:00 sati, Ema Jurkin će održati predavanje u sklopu Seminara za geometriju pod naslovom: 

"Krivulje središta u pramenovima trokuta u izotropnoj ravnini".

 

Predavanje će se održati u predavaonici 201 Matematičkog odsjeka PMF-a.

 

Pozvani su svi članovi Seminara i ostali zeinteresirani.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci