Seminar za optimizaciju i primjene

U srijedu 06.10.2021., s početkom u 12:00 sati, prof. dr. sc. Ninoslav Truhar (Odjel za matematiku, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku) održat će predavanje na Seminaru za optimizaciju i primjene Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike, pod naslovom:

"Problems which involve eigenvectors".  

 

Predavanje će se održati u Predavaonici 2 Odjela za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, Osijek.

 

Sažetak predavaja nalazi se na sljedećoj stranici:

http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/seminar-za-optimizaciju-i-primjene

 

Pozvani su svi članovi seminara i ostali zainteresirani.

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci