Seminar za matematičku logiku i...

U ponedjeljak 27. rujna 2021. u 17:15 sati, Lucija Validžić će održati predavanje u sklopu Seminara za matematičku logiku i osnove matematike pod naslovom:

"Topološka semantika logika konzervativnosti i interpretabilnosti".

Sažetak: Na seminaru će se predstaviti topološka semantika logika konzervativnosti i interpretabilnosti koju su nedavno definirali Iwata i Kurahashi s ciljem dokaza jake potpunosti nekih proširenja tih logika. U novouvedenoj semantici, prezentirat će se njihov dokaz teorema kompaktnosti za konzistentna normalna proširenja logike konzervativnosti te će se pokazati kako on za posljedicu ima jaku potpunost logika CL, CLM, IL, ILM, ILP i ILW.

Predavanje će biti održano putem Zoom platforme.

Topic: SLOM
Link: https://zoom.us/j/97325200710?pwd=b2g1ZCtSTjk1dmRQZVVYWTUwOFdMZz09
Meeting ID: 973 2520 0710
Passcode: 162204

 

Pozvani su svi članovi seminara i ostali zainteresirani.

 

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci