Seminar za optimizaciju i primjene

Na Seminaru za optimizaciju i primjene Fakulteta primijenjene matematike i informatike Sveučilišta u Osijeku, a u okviru Zajedničkog doktorskog studija matematike, održat će se predavanje:

 

 Antonio Jovanović, Fakultet primijenjene matematike i informatike, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

 

  "Optimization solver benchmarking "

 

 

Predavanje će se održati u srijedu 27. rujna 2023. s početkom u 12:00, Predavaonica 2.

 

Sažetak predavanja nalazi se na web stranici:

http://www.mathos.unios.hr/index.php/znanost/kolokviji-i-seminari/seminar-za-optimizaciju-i-primjene

 

Autor: Božidar Tartaro
Popis obavijesti

Seminari

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Osijeku

Sveučilište u Splitu

  • Topološki seminar                               
  • Seminar za diskretnu matematiku       

Sveučilište u Rijeci