Dobrodošli na stranicu matematičkog odsjeka


IZDVOJENE OBAVIJESTI

...
Izdvojeno Matematika

Važeće epidemiološke mjere na PMF-u

U nastavku su upute za studente o trenutno važećim epidemiološkim mjerama na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.   Molimo studente koji imaju COVID-19 simptome da obavezno kontaktiraju Ured za studente Matematičkog odsjeka.


UPIŠI MATEMATIKU


 

 

Natječaj je objavljen na stranicama Sveučilišta.

Razredbeni postupak:

 • 17.-20. rujna 2021. - pretprijave pristupnika koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu ili na Matematičkom odsjeku prije akad.god. 2020/21.
 • prijave putem aplikacije: 22. i 23. rujna 2021.
 • objava privremenih rang-lista: 29. rujna 2021.
 • objava konačnih rang-lista: 30. rujna 2021.

 

Postupak prijave za razredbeni postupak

Prijave za razredbeni postupak vrše se putem web aplikacije koja će od 22. rujna 2021. biti dostupna na adresi https://upisi.pmf.hr/diplomski. Za pristup aplikaciji koristi se AAI identitet. Ako ga nemate, moguća je i prijava putem e-maila navedenog u pretprijavi.

U danima prijave, 22. i 23. rujna, putem aplikacije odabirete studije za koje se prijavljujete, prilažete potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka, tražite dodatne bodove i slično. Osim za prijave, ova aplikacija će se koristiti i za objavu rezultata razredbenog postupka kao i za upise onih pristupnika koji ostvare pravo upisa.

 • Pristupnici koji su završili preddiplomski studij na Matematičkom odsjeku
 • … ove akad. god. Pristup aplikaciji za prijave bit će omogućen svima koji su preddiplomski studij na Matematičkom odsjeku završili u akad. god. 2020/21. Uvjet za to je da vam je evidentiran završetak studija.
 • … u akad. god. 2019/20 ili ranije. Pristupnici koji su preddiplomski studij na Matematičkom odsjeku završili u akad. god. 2019/20 ili ranije, trebaju se što prije javiti Uredu za studente (mailom na referada@math.hr, naslov poruke „razredbeni postupak“) te navesti svoj OIB, ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa stanovanja. Nakon toga će im biti omogućen pristup aplikaciji.
 • Pristupnici koji su preddiplomski studij završili na drugom visokom učilištu u RH ili u inozemstvu trebaju popuniti prijavu, te ju dostaviti Uredu za studente prema uputama. Nakon toga bit će im omogućen pristup aplikaciji.

 

Troškovi razredbenog postupka

Pristupnik se može prijaviti na razredbeni postupak za 1, 2, 3 ili više diplomskih studija na Matematičkom odsjeku, navodeći prioritet u izboru studija.

Minimalni troškovi razredbenog postupka iznose 200 kn, čime se stječe pravo prijave na razredbeni postupak za tri diplomska studija. Prijava za svaki sljedeći studij naplaćuje se dodatnih 100 kn. Ukupni troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na račun PMF-a:

Model                         00
IBAN                           HR5823600001101522208
Poziv na broj             604020-103-OIB pristupnika
Opis plaćanja            Ime i prezime - za razredbeni postupak diplomskog studija

Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka potrebno je priložiti prijavi za razredbeni postupak.

 

Upisi

Nakon objave rang lista provode se upisi. Mole se kandidati da poštuju sljedeće rokove: 

 • 1. 10. 2021. - pristupnici trebaju potvrditi namjeru upisa i priložiti upisni list
 • 4. 10. 2021. - pristupnici koji nemaju važeći AAI identitet izdan od Matematičkog odsjeka javljaju se u Ured za studente
 • 5. 10. 2021. - studenti koji su preddiplomski studij završili na Matematičkom odsjeku trebaju obaviti upis godine na studomatu
 • 6. 10. 2021. - studenti će e-mailom dobiti račun za troškove upisa (350,00 kn). Uplata se mora izvršiti do 7.10., obavezno koristeći poziv na broj s dobivenog računa.
 • 6.-7. 10. 2021. - studenti koji plaćaju participaciju u troškovima studija trebaju uplatiti prvu ratu
 • 6.-7. 10. 2021. - molbe za priznavanje položenih predmeta (koji nisu sudjelovali u pravilima za stjecanje prvostupničke diplome)

 

Autor: Mea Bombardelli
Popis obavijesti

Događanja

21.
listopada
12:15-14:15,
Predavaonica 109, Matematički odsjek, Bijenička cesta 30

Broj posjeta:
718361