Obavijesti

Na temelju javnog natječaja za prikupljanje ponuda za kupoprodaju nekretnine u vlasništvu PMF-a, od ukupno 3 pristigle valjane ponude, kao najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda Ivana Brkića (ponuđeni iznos kupoprodajne cijene 306.516,10 EUR).

Autor: Denis Giljević