Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 19. 02. 2021. godine, te u Universitasu od dana 22. 02. 2021. godine,  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent (znanstvenik-povratnik) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 19. 02. 2021. godine, te u Universitasu od dana 22. 02. 2021. godine,  za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent (znanstvenik-povratnik) iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (eksperimentalna), na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za eksperimentalnu fiziku pri Fizičkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj.- da je izabran pristupnik: dr. sc. Ivica Friščić.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 27. 08. 2021. godine, te u Universitasu od dana 30. 08. 2021. godine, za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju,  iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 27. 08. 2021. godine, te u Universitasu od dana 30. 08. 2021. godine, za izbor u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju,  iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana zoologija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelja  - da natječaj nije uspio.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu III. vrste – stručni referent (za doktorske studije), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca, u punom radnom vremenu u Ostaloj ustrojstvenoj jedinici za doktorske studije pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=599107f9-85f1-4e7d-9630-ff2cda1122b9

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u sklopu HRZZ natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ za rad na projektu HRZZ IPS-2020-01-6126 „Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja“, u Zavodu za fizikalnu kemiju, pri Kemijskom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u sklopu HRZZ natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ za rad na projektu HRZZ IPS-2020-01-6126 „Modulacija polifenolnog profila voća uslijed fizikalnih tretmana nakon branja“, u Zavodu za fizikalnu kemiju, pri Kemijskom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.” - da je izabrana pristupnica: Katarina Jerin.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine, za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje),  iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine, za izbor u suradničko zvanje asistent (naslovno zvanje),  iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na određeno vrijeme u trajanju od 3 godine, bez zasnivanja radnog odnosa u Zavodu za socijalnu geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a  - 1 izvršitelj.- da je izabrana pristupnik: Josip Šetka.

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u sklopu HRZZ natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ za rad na projektu HRZZ IP-2020-02-3446 „Manganovi metalosenzori“, u Zavodu za fizikalnu kemiju, pri Kemijskom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u sklopu HRZZ natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“ za rad na projektu HRZZ IP-2020-02-3446 „Manganovi metalosenzori“, u Zavodu za fizikalnu kemiju, pri Kemijskom odsjeku PMF-a -1 izvršitelj- da je izabrana pristupnica: Katarina Radman.

Autor: Admin 2 dekanat

 

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, u sklopu HRZZ natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2021-02) za rad na projektu “HRZZ IP-2020-02-4467 Od aromatskih spojeva s dušikom do novih funkcionalnih organskih materijala”.- 1 izvršitelj.

 

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na Euraxess portalu, internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a od dana 23. 07. 2021. godine, te u Universitasu od dana 26. 07. 2021. godine,  za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana organska kemija, u sklopu HRZZ natječaja “Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti” (DOK-2021-02) za rad na projektu “HRZZ IP-2020-02-4467 Od aromatskih spojeva s dušikom do novih funkcionalnih organskih materijala”.- 1 izvršitelj- da je izabrana pristupnica: Laura Nuić.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. i 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.      

1.      u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora iz interdisciplinarnih područja znanosti, polje geografija, grana društvena geografija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za regionalnu geografiju i metodiku pri Geografskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=566cc8f0-256b-4f29-a278-c45a63bb57e8

 

2.      u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz područja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija za rad na projektu HRZZ IP-2020-02-9571 „Fizikalna kemija procesa na međupovršini mineral/otopina polielektrolita“, na određeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

       https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=9b5fa3be-e8d5-48d3-85e9-a2b8bba61560

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

1.      u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent iz područja prirodnih znanosti, polje geofizika, grana meteorologija s klimatologijom, u sklopu natječaja HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti (DOK-2021-02)“ za rad na projektu "Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja (CroClimGoGreen) - UIP- 2017-05-6396", na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić" pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:
https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=e41a2b6f-8e94-433c-a743-210cbe07aad5

Autor: Admin 2 dekanat

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. i 80. Statuta Fakulteta raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 72., 73. i 78. Statuta Fakulteta raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

  1. za izbor u stručno zvanje i radno mjesto stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Centru za tehničku potporu pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj
  2. u znanstveno zvanje i na radno mjesto znanstveni savjetnik iz područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana botanika, za rad  na projektu „FSEU.2021.MZO.019 PMF-Biološki odsjek, Rooseveltov trg 6 - program provedbe mjera cjelovite obnove  infrastrukture i opreme oštećene potresom“, na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, na 40%  radnog vremena, pri Biološkom  odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

 

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 01. 10. 2021. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar,na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, u Centru za tehničku potporu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 01. 10. 2021. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši tehničar, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu, u Centru za tehničku potporu pri Fizičkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj- da je izabrana pristupnik: Marko Šušak.

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu "CroVizone- Prilagodba vinogradarskih zona RH klimatskim promjenama" (KK.05.1.1.02.0032)“, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geofizičkom zavodu „Andrija Mohorovičić“ pri Geofizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=88437d49-9e2a-478d-9516-276c72435d53

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J

 

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu "Temeljna međudjelovanja i srodni sustavi u statističkoj fizici", iz područja prirodnih znanosti, polje fizika, grana fizika elementarnih čestica (teorijska), na određeno vrijeme u trajanju od 5 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku čestica i polja pri Fizičkom odsjeku PMF-a - 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=588768ad-f45e-40a3-a492-e895cb230831

Autor: Admin 2 dekanat

Izbor kandidata po natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 29. 09. 2021. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjueseci, u punom radnom vremenu, u Seizmološkoj službi pri Geofizičkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj

 

O B A V I J E S T

 

 

Obavještavamo kandidate prijavljene na natječaj objavljen u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Fakulteta i HZZ-a dana 29. 09. 2021. godine za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (za određene poslove), na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada od 6 mjueseci, u punom radnom vremenu, u Seizmološkoj službi pri Geofizičkom odsjeku PMF-a. – 1-izvršitelj- da je izabrana pristupnica: Nina Matsuno.

Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

                Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 73. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

 

 

 

1.       u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docent, iz područja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo putem mrežne poveznice:

https://posao.pmf.hr/opening-login?openingUUID=80f12477-9be3-49e5-a951-646659cfd25a

Autor: Admin 2 dekanat
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

            Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na temelju članka 80. Statuta Fakulteta raspisuje

 

N A T J E Č A J

za izbor

  

  1.     u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ na Elementu 6 pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj;

 

  1. u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu „Provedba vrhunskih istraživanja u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri“ na Elementu 7 pri Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj.
Autor: Admin 2 dekanat

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Zagreb, Horvatovac 102a

 

objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za slobodno radno mjesto

 

NAZIV RADNOG MJESTA: razvojni inženjer za programsku podršku

BROJ RADNIKA: 1 (jedan)
TRAJANJE RADNOG ODNOSA:
 određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine


POTREBNI UVJETI:

-          završen preddiplomski ili diplomski studij informatičke struke;

-          jedna (1) godina radnog iskustva u struci;

-          aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu;

-          poželjno iskustvo rada u programskim jezicima JavaScript i nekih od njegovih frameworka (Angular, React), PHP, JQuery, Java;

-          poželjno iskustvo u radu s bazama podataka: PostgreSQL, MySQL, MSSQL;

-          poželjno poznavanje osnova rada na Linux platformi te rada s web poslužiteljima Apache i/ili Tomcat.

DOKAZI UZ PONUDU: životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, potvrdu poslodavca ili ugovore o radu iz kojih je vidljivo obavljanje poslova za koje se traži radno iskustvo, dokaz o znanju engleskog jezika.


Ponude s naznakom „Za radno mjesto razvojni inženjer za programsku podršku“ dostavljaju se na e-mail adresu: kadrovska@dekanat.pmf.hr

Autor: Admin 2 dekanat

Obavijesti - Arhiva

Povratak

Rezultati 0 - 0 od 0
Stranica 1 od 0
Po stranici: 
Nema vijesti!