Plivanje

Broj posjeta:
15561

Obvezni programi

PLIVANJE

 

2019./2020.  ljetni semestar

 

 

NASTAVA IZ PLIVANJA ODRŽAVA SE NA BAZENU “MLADOST” – Jarunska 5

 

 

UTORAK

13,00 – 14,00

ČETVRTAK

13,00 – 14,00

 

 

PLIVANJE  POČINJE :  U UTORAK      17. 03. 2020.

                                                                 

U ČETVRTAK  19. 03. 2020.

 

 

 

Nastavnici:

Ksenija Fučkar Reichel, viši predavač, prof.

Jure Vulić,  viši predavač, prof.