Koordinator za e-učenje Fizičkog odsjeka: Doc.dr.sc. Dalibor Paar


Kako bi omogućili upis studenata iz ISVU-a potrebno je u postavkama e-kolegija (blok Administracija->Uredi postavke) u polje "Šifra e-kolegija" upisati šifru predmeta iz ISVU-a. Ako želite spojiti više predmeta iz ISVU-a u jedan e-kolegij na Merlinu u isto polje samo upišite sve ISVU šifre odvojene znakom točka-zarez (bez razmaka) te spremite promjene.

Ako ste pri otvaranju kolegija dali gornje podatke, oni su već postavljeni.

Nakon toga treba ići na
Administracija --> Upis studenata iz ISVU-a

i označiti studente koje želite upisati (ili sve studente).

Nakon toga treba otići na tab Postavke u "Upisu studenata iz ISVU" i označiti "Ukljuci automatski upis studenata iz ISVU-a".
 

Iz sustava Merlin moguć je izvoz ocjena studenata koji su prijavili ispitni rok. Moguć je trenutno izvoz samo završne ocjene.
Da bi ta opcija bila moguća potrebno ju je aktivirati, pa ako ima zaintersiranih neka se jave koordinatoru za e-učenje.

Autor: Dalibor Paar
Popis obavijesti