Koordinator za e-učenje Fizičkog odsjeka: Doc.dr.sc. Dalibor Paar


Centar za e-učenje Srca objavio je novi online tečaj Implementacija kompetencijskog okvira kroz sustav Moodle

Cilj ovog tečaja je educirati nastavnike kako implementirati kompetencije u sustav Moodle. U okviru tečaja nastavnici će se upoznati s osnovnim pojmovima vezanim uz kompetencije i ishode učenja te o ulozi kompetencija u nastavnom procesu. Također, u okviru e-tečaja je objašnjeno na koji se način izrađuje kompetencijski okvir u sustavu Moodle koji nastavnicima omogućuje praćenje napretka studenata u e-kolegiju.

Ovaj tečaj je dio paketa tečajeva "Provjera znanja i ocjenjivanje"  koji smo osmislili s ciljem da nastavnicima olakšamo i omogućimo da što kvalitetnije provedu provjeru znanja i ocjenjivanje studenata u online okruženju, posebice ako uvode nove metode poučavanja i formativno vrednovanje.

Ujedno podsjećamo na naše priručnike, brze pomoći i animacije koji Vam mogu pomoći u radu sa sustavom Merlin, e-portfolio i webinarima.

Ljubazno molimo da informaciju proslijedite nastavnicima na Vašoj ustanovi.

Srdačan pozdrav

Tim Centra za e-učenje

Autor: Dalibor Paar
Popis obavijesti