Natječaji za radna mjesta, projekte i stipendije

Ovdje objavljujemo informacije za djelatnike Fizičkog odsjeka o aktualnim natječajima za projekte i stipendije na koje je moguće aplicirati

Natječaji za radna mjesta na Fizičkom odsjeku dostupni su na objavljuju se na web stranici PMF-a:  www.pmf.unizg.hr/natjecaji.

Stalne poveznice na stranice s natječajima:


Natječaj je dostupan na linku http://www.hrzz.hr/UserDocsImages/OKOLIŠ/Natječaj%20-%20PKP.pdf

Natječajem je predviđeno financiranje niže navedenih istraživanja: 

• Provedba istraživanja potrebnih za izradu analiza i simulacija u području klimatskih promjena 
• Procjena učinaka posljedica klimatskih promjena na poljoprivredu, promet, energetiku, 
• Analize i inovacije u cilju povećanja energetske održivosti odnosno energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u sektorskim istraživanjima, 
•  Analize i inovacije koje ciljaju na smanjenje emisija stakleničkih plinova u poljoprivredi, industriji i drugim sektorima, 
•  Unaprjeđenje predviđanja, prevencije i/ili ublažavanje posljedica suše, poplava i požara te ostalih vremenskih nepogoda kao posljedica klimatskih promjena. 

Detaljne informacije nalaze se na mrežnim stranicama HrZZ
 

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti