Natječaji za radna mjesta, projekte i stipendije

Ovdje objavljujemo informacije za djelatnike Fizičkog odsjeka o aktualnim natječajima za projekte i stipendije na koje je moguće aplicirati

Natječaji za radna mjesta na Fizičkom odsjeku dostupni su na objavljuju se na web stranici PMF-a:  www.pmf.unizg.hr/natjecaji.

Stalne poveznice na stranice s natječajima:


Partneri na projektu mogu biti i visoka učilišta. Opći cilj poziva**je**razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima a specifični ciljevi :

1. Jačanje kompetencija učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u odgojno-obrazovnim ustanovama, s posebnim naglaskom na razvoj kompetencija rane identifikacije i 2. Razvoj i implementacija individualiziranih i fleksibilnih programa, metoda i oblika rada prilagođenima darovitim učenicima.

-Min iznos bespovratnih sredstava po projektu je 400.000 HRK , a max 1 mil HRK.

-Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova; sufinanciranje projekta u sklopu ovog Poziva nije obvezno.

-Rok za prijavu 12.12.2016.

-Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, škole

Detaljnije informacije o pozivu na linku:

http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1262

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti