Natječaji za radna mjesta, projekte i stipendije

Ovdje objavljujemo informacije za djelatnike Fizičkog odsjeka o aktualnim natječajima za projekte i stipendije na koje je moguće aplicirati

Natječaji za radna mjesta na Fizičkom odsjeku dostupni su na objavljuju se na web stranici PMF-a:  www.pmf.unizg.hr/natjecaji.

Stalne poveznice na stranice s natječajima:


Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisao je natječaj za jednog uradnika   u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području Prirodnih znanosti, polje Fizika.

Rok: 14.7.2017.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor:
1. U KATEDRI ZA FIZIKU I BIOFIZIKU
a) u Zavodu za fiziku, Šalata
- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta u području
Prirodnih znanosti, polje Fizika
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Prijave se u dva primjerka podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.mef.unizg.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3.
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama».
Natječaj je objavljen 14. 6. 2017. godine, Narodne novine br.: 57.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u obrascu) dostavljaju se na adresu:
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET
(Urudžbeni zapisnik)
Zagreb, Šalata 3

Autor: webmaster FO
Popis obavijesti