Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Eksperimentalna nuklearna fizika

Šifra: 205135
ECTS: 0.0
Nositelji: prof. dr. sc. Damir Bosnar - Predavanja
prof. dr. sc. Matko Milin - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Damir Bosnar - Seminar
dr. sc. Matko Milin - Seminar

izv. prof. dr. sc. Damir Bosnar - Laboratorijske vježbe
dr. sc. Matko Milin - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Cilj ovog kolegija je upoznati studente s metodama i tehnikama moderne eksperimentalne fizike. Uz praktični rad u laboratoriju, studenti će biti upoznati s pregledom izabranih eksperimenata koji čine temelj suvremene nuklearne fizike, te s metodama mjerenja pojedinih parametara atomskih jezgara i reakcija. Uz to, studenti će se upoznati i s osnovama upotrebe nuklearnih metoda i tehnika u drugim područjima znanosti i primjene.
Sadržaj kolegija po temama: Interakcija zračenja s materijom (nabijene čestice, gama zrake, neutroni, neutrini). Biološki efekti zračenja i zaštita. Osnovne vrste detektora, principi rada ionizacijskih detektora, scintilacijskih detektora, poluvodičkih detektora, Čerenkovljeva detektora. Osnove nuklearne elektronike, sakupljanja i analize podataka. Izvori zračenja i akceleratori. Mjerenja karakterističnih parametara jezgara i nukleona. Mjerenja nuklearnih reakcija i stanja. Primjeri uporabe nuklearnih metoda u drugim područjima: medicina, energija, materijali, okoliš.
Literatura:
  1. W.R. Leo, Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-To Approach, Springer, 2006.
  2. G.F. Knoll, Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 2000.
  3. B. Povh, K. Rith, Ch. Scholz, F. Zetsche, Particles and Nuclei: An Introduction to the Physical Concepts, Springer, 2006.
  4. D. Poenaru, W. Greiner (eds.), Experimental Techniques in Nuclear Physics, Walter de Gruyter Publishing, 1997.
  5. Izvorni znanstveni članci.
Termini konzultacija:

Obavijesti