Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Korisnička sučelja

Šifra: 40740
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Goranka Bilalbegović - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje studenata s programiranjem i uporabom grafičkih sučelja u Pythonu. Od studenata se očekuje programiranje jednostavnijih grafičkih sučelja te poznavanje osnovnih pojmova u strojnom učenju.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE:
1.5. demonstrirati poznavanje i razumijevanje uporabe računala i programske podrške
1.6. demonstrirati poznavanje i razumijevanje rukovanja podacima, rješavanja problema i programiranja
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA:
2.2. razmišljati analitički i konstruirati prikladne logičke argumente
2.6. usvojiti algoritamske metode mišljenja i zaključivanja i primijeniti ih u rješavanju problema
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI:
4.3. prezentirati vlastite rezultate istraživanja na nastavnim ili znanstvenim skupovima
4.4. koristiti engleski jezik pri komunikaciji, korištenju literature i pisanju znanstvenih i stručnih radova
5. SPOSOBNOST UČENJA:
5.1. samostalno koristiti stručnu literaturu i ostale relevantne izvore informacija
5.2. pratiti razvoj novih spoznaja u fizici i informatici te njihove primjene u nastavi, samostalnim radom kao i sudjelovanjem na stručnim i znanstvenim skupovima
5.3. preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješno položenog kolegija student će biti sposoban:
1. Razviti programe u Pythonu s primjenom grafičkih biblioteka
2. Razviti programe za rješavanje jednostavnijih zadataka iz fizike koji sadrže grafička sučelja
3. Razviti programe za rješavanje jednostavnih zadataka iz matematike koji sadrže grafička sučelja
4. Grafički i vizualno prikazati rješenja jednostavnih zadataka iz fizike primjenom grafičkih sučelja
5. Demonstrirati poznavanje osnovnih koncepata programiranja grafičkih sučelja.
6. Razviti i primijeniti načine učenja programiranja

SADRŽAJ PREDMETA:

1. Korisnička sučelja. Human Computer Interaction (HCI). Programski jezik Python i korisnička sučelja. GUI [3 sata]
2. Tkinter [3 sata]
3. wxPython [3 sata]
4. PyQt4 [3 sata]
5. Uvod u strojno učenje [3 sata]
6. Analiza i prezentacija programa i projekta [26 sati]

OBVEZE STUDENATA:

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Studenti tijekom semestra pristupaju on-line provjerama znanja (34% ocjene) i rješavaju zadatke u računalnim učionicama (23% ocjene). Rješavanje projektnog zadatka i programa doprinosi 43% ocjene.
Literatura:
  1. 1. Moodle tečaj kolegija (predavanja, testovi, računalni praktikum)
  2. P. Barry: Head First Python
  3. M. Summerfield: Programming in Python
  4. Jake VanderPlas: Python Data Science Handbook
  5. J. Johnson: GUI Bloopers 2.0, Common User Interface Design Donts and Dos
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Napredno programiranje
Odslušan : Operacijski sustavi
6. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti