Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Masena spektrometrija

Šifra: 205326
ECTS: 0.0
Nositelji: dr. sc. Saša Kazazić
Izvođači: dr. sc. Saša Kazazić - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 6
Laboratorijske vježbe 10
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod i osnovni principi (spektar masa, ionizacija tvari, višestruko nabijeni ioni, izotopi, elementarni sastav iona). Instrumentacija (osnovni dijelovi spektrometra masa, ionizacijske metode, analizatori masa, dinamički opseg, brzina mjerenja, osjetljivost, točnost mjerenja, rezolucija). Separacijske metode i spektrometar masa, vezani sustav. Kvalitativna i kvantitativna mjerenja (tandemska spektrometrija masa, metode fragmentacije, strukturna analiza, izotopno obilježavanje). Eksperimenti analize 3D strukture proteina temeljenih na spektrometrji masa: direktne metode strukturne karakterizacije, metode kemijskog povezivanja: karakterizacija topografije makromolekule proteina i metode selektivnog i neselektivnog obilježavanja: mapiranje otapalu dostupne površine proteina. Spektrometrija masa u istraživanju dinamike proteina i njihovih interakcija te provedbu kinetičkih mjerenja. Spektrometrija masa drugih biopolimera: nukleinske kiseline i oligosahardidi.
Literatura:
  1. Gross, Jurgen H., Mass Spectrometry: A Textbook, ISBN 978-3-642-10711-5 2nd ed. (2011), XXIV, 753 p., Springer, Berlin
  2. Kaltashov, I. A., Eyles, S. J., Desiderio, D. M., Mass Spectrometry in Structural Biology and Biophysics: Architecture, Dynamics, and Interaction of Biomolecules, ISBN: 978-0-470-93779-2, Wiley 2012.
  3. M.L. Gross, R. Caprioli, Encyclopedia of mass spectrometry (Elsevier, 2003-)
1. semestar
Biofizika - izborni predmeti 1 - Redovni Smjer - Biofizika
Termini konzultacija:

Obavijesti