Poveznice

Znanstveni i razvojni projekti na Fizičkom odsjeku

 

Godina početka Naslov Voditelj Izvor financiranja Trajanje (mjeseci)
2015 Sturktura i dinamika egzotičnih femto-sustava Nils Paar HRZZ 48
2017 Sintetička magnetska polja uz međudjelovanja i anyoni Hrvoje Buljan HRZZ 48
2017 The Janus-face of the localized carrier in cuprates: Generating the pseudogap and high temperature superconductivity (TheONE) Neven Barišić HORIZON 2020 (ERC-COG) 60
2017 Kolektivni efekti, tunelirajući i topološki transport u novim nanospojevima Danko Radić HRZZ 48
2017 Precizni izračuni fizikalnih veličina u supersimetričnim modelima fizike čestica Amon Ilakovac HRZZ 48
2017 Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri Hrvoje Buljan i Pavle Pandžić MZO I EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ 60
2017 Applications of Fast Pulse Digitizers in Positron Emission Particle Tracking Systems  Damir Bosnar International Atomic Energy Agency 48
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Microscopic theory of nuclear fission  Dario Vretenar MZO 24
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: New quantum phenomena in type-II
Weyl semimetals
Mario Novak MZO 24
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Kine: Insight into thermosalient phenomenon of
molecular crystals – one step closer to
revealing the jumping mystery using the
high-temperature AFM and hightemperature
FTIR
Željko Skoko MZO 24
2018 Bilateralna suradnja Hrvatske i Austrije: Istraživanje termoodskočnih kristala pod djelovanjem tlaka Željko Skoko MZO 24
2018 CeNIKS - Centar za Napredna Istraživanja Kompleksnih Sustava Mihael Srđan Grbić Europski fond za regionalni razvoj 18
2018 Kvantificiranje neodređenosti u okviru nuklearnih energijskih funkcionala gustoće Tamara Nikšić HRZZ 48
2018 Temeljna eketronska svojstva novih kvantnih materijala: bezmaseni i korelirani fermioni Ivan Kokanović HRZZ 48
2018 Demistificiranje dvočestičnih korelacija u pp sudarima s nadograđenom komoreom vremenske projekcije Mirko Planinić HRZZ 48
2018 Mikroskopska istraživanja induciranih faza u jako koleliranim elektronskim sustavima Miroslav Požek HRZZ 48
2018 Elektroni, kaoni i neutroni u preciznim mjerenjima svojstava hadrona i jezgara Damir Bosnar HRZZ 48
2018 Utjecaj uključivanja istraživačkih učeničkih pokusa u srednjoškolsku nastavu fizike na razvoj znanstvenog zaključivanja i konceptualnog razumijevanja Maja Planinić HRZZ 48
2018 Sulfasoli: nova generacija kompleksnih funkcionalnih materijala Denis Sunko HRZZ 48
2019 Educated search for high-temperature superconductivity in novel electronic materials Neven Barišić HRZZ Hrvatsko - švicarski program suradnje 24
2019 Razvoj studija fizike uz primjenu HKO Mirko Planinić MZO 36
2019 Exotic Nuclear Structure and Dynamics Kosuke Nomura HRZZ TT 60
2019 Ispitivanje hipertermijskog i MRI dijagnostičkog potencijala magnetskih nanočestica na bazi oksida željeza Miroslav Požek MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti 24
2019 Alati primijenjene matematičke analize u modeliranju biofizičkih fenomena Davor Horvatić MZO - Hrvatsko - srpski bilateralni projekti 24