Seizmologija I

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Seizmologija I

Šifra: 199943
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijan Herak - Predavanja
v. pred. dr. sc. Ivica Sović - Predavanja
Izvođači: v. pred. dr. sc. Ivica Sović - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Opisati studentima strukturu Zemlje, seizmičnost, modele Zemlje, temeljne spoznaje o tektonici ploča. Istraživanje duboke strukture Zemlje na temelju rasprostiranja valova potresa. Interpretacija, prikupljanje i obrada makroseizmičkih podataka.

NASTAVNI SADRŽAJ:
Klasifikacija, uzroci i geografska razdioba potresa, seizmičnost Zemlje, tektonika ploča i struktura Zemlje, makroseizmologija: ljestvice intenziteta potresa, izoseiste, interpretacija i crtanje makroseizmičkih karata, prostorni valovi potresa, hodokrona, jednadžba staze vala, vrijeme putovanja vala, Mohorovičićev diskontinuitet, Wiechert-Herglotzov teorem.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod i tektonika ploča.
2. Makroseizmologija - razvoj makroseizmičkih ljestvica.
3. Model makroseizmičkog polja.
4. Ocjenjivanje makroseizmičkog intenziteta i izrada karata intenziteta i izoseista.
5. Prostorni valovi potresa - uvod.
6. Empirijske hodokrone.
7. Jednadžba staze vala.
8. Benndorfov zakon.
9. Vrijeme putovanja vala.
10. Teorijska hodokrona.
11. Mohorovičićev postupak.
12. Wiechert - Herglotzov teorem.
13. Lokalni potresi.
14. Hodokrone ravnog modela Zemlje.
15. Potresi iz udaljenosti većih od 10 deg.

NAČIN UČENJA:
Slušanje predavanja i aktivno sudjelovanje na vježbama, analiza primjera iz prakse i pisanje programa.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja i vježbe, analiziranje primjera.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Redovito pohađanje nastave, riješena zadaća. Kolokvij i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Nazočnost na nastavi te položen kolokvij.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Linearna algebra 1
Položen : Linearna algebra 2
Položen : Opća fizika 1
Položen : Opća fizika 2
Položen : Opća fizika 3
Odslušan : Opća fizika 4

Polaganje predmeta :
Položen : Opća fizika 4
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika
Termini konzultacija:

Obavijesti