NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 

NASTAVA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 

Svim studentima želimo dobrodošlicu i što uspješnije studiranje na našem Fakultetu. Predmet tjelesna i zdravstvene kultura može vam pomoći u ostvarenju vašeg cilja, prema što uspješnijem i manje stresnom studiranju. Cilj tjelesne i zdravstvene kulture je razvijanje zdravstvene kulture studenata u svrhu očuvanja i unapređivanja vlastitog zdravlja i zdravlja okoline.

Tjelesna kultura sastavni je dio kulture koja svoje vrijednosti ostvaruje primjerenom tjelesnom aktivnošću u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture, sportu i rekreaciji. Zajednička osobina i cilj tjelesne kulture jest poticanje na razvoj psihofizičkih sposobnosti tjelesnim vježbama. Tjelesna i zdravstvena kultura ustrojena je Zakonom o visokim učilištima, te je obvezan predmet na prvoj i drugoj godini studija (članak 148 Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 1997.), a fakultativan na višim godinama studija.

Članak 68 Ustava Republike Hrvatske kaže da „država potiče i pomaže skrb o tjelesnoj kulturi i športu”, a dio članka 128 Ustava Republike Hrvatske govori o potrebama i interesima građana, o tjelesnoj kulturi i športu. Iz tog predmeta studenti ne dobivaju numeričke ocjene već samo potpis o redovitosti pohađanja nastave. Kriterij za dobivanje potpisa jednak je odredbi o dobivanju potpisa na visokoškolskim studijima.

 

Nastavnici

Viši predavač Ksenija Fučkar Reichel, prof.

Viši predavač Jure Vulić, prof.

 

 

 

Cilj tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je (1) učenje novih konvencionalnih motoričkih znanja, (2) usavršavanje temeljnih teorijskih i praktičnih kinezioloških znanja, (3) utvrđivanje interesa, antropoloških obilježja i motoričke informiranosti (4) sprečavanje procesa deterioracije ili preranog pada osobina, sposobnosti i motoričkih znanja uslijed nedostatne tjelesne aktivnosti (5) osposobljavanje studenata za individualno tjelesno vježbanje (6) promicanje sportske kulture i (7) unapređenje socijalne komunikacije.

 

 

 


ANKETA ZA POTREBE KOLEGIJA TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - akademska godina, LJS_2015./2016.

Poštovane studentice i studenti,

molimo vas da ispunite anonimnu anketu za potrebe održavanja nastave iz Tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) i sportskih natjecanja na Filozofskom fakultetu, Prirodoslovno matematičnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.
Anketa se odnosi na iskustva, stavove i informiranost studenata u području tjelesnih aktivnosti, bavljenja sportom, rekreacije i brige o zdravlju.
Na taj način brinemo o potrebama i željama studenata, a podaci koji se svake godine prikupljaju ovom anketom vrlo su korisni u organiziranju, planiranju i provedbi nastave i izvannastavnih aktivnosti u području TZK i sporta.
Odgovori svakog sudionika tretiraju se povjerljivo i u skladu s istraživačkom etikom, a rezultati se analiziraju i prezentiraju na razini skupina.
Izrazi koji su napisani u muškom gramatičkom obliku koriste se kao neutralni i odnose se na ženski i muški spol.
Molimo da korektno i što točnije odgovorite na sva postavljena pitanja te na taj način sudjelujete u planiranju i poboljšanju navedenih aktivnosti na našem fakultetu.

Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji!
© mr.sc. Jelka Gošnik, v.pred.
© Ksenija Fučkar Reichel, v. pred.
© Natalija Špehar, v. pred.

*Obavezno

 

Link na anketu glasi:

https://docs.google.com/forms/d/1Udqmgw3zfn-lpVVpd9KSTmsOqxETV-xADaSM2OgHGco/viewform

 

Kada ispunite anketu prilikom dolaska na nastavu TZK u dvoranu, na plivanje ili na konzultacije javite se da vam upišemo jedan dolazak.

 

Hvala na suradnji i lijep pozdrav.

Ksenija Fučkar Reichel, v.pred.

Autor: Admin 2 dekanat
Popis obavijesti